Indien u geen antwoord vindt op uw vragen in onderstaande FAQ’s, dient u zich tot de Service Desk te wenden. De DPA-Service Desk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 17u.

 

Algemeen

Toegang DPA-Regsol

Zonder e-ID of advocatenkaart:

 • Stap 1: ga naar de url private.regsol.be. U komt op de inlogpagina van het private luik van DPA-RegSol.
 • Stap 2: vul uw rijksregisternummer en het wachtwoord in dat u net ontvangen hebt. U komt meteen op uw dashboard in DPA-RegSol.
 • Stap 3: indien u uw wachtwoord niet (meer) kent, klikt u op de inlogpagina op de blauwe lijn “nieuw wachtwoord aanvragen”. Vul uw e-mailadres in zoals het gekend is in DPA-RegSol (dit is het e-mailadres waarop u de mail ontvangen hebt, bevattende de uitnodiging om een login aan te maken, en die u wordt verstuurd vanaf het ogenblik dat u bent opgenomen in DPA-RegSol) en vul uw rijksregisternummer in. Klik op de toets “nieuw wachtwoord aanvragen.”
 • Stap 4: u ontvangt een mail met een nieuw wachtwoord en u kan dan stappen 1 en 2 uitvoeren.
 • Stap 5: wenst u zelf een wachtwoord te kiezen, ga, na het inloggen,  naar de oranje tegels op uw dashboard, en klik op de tegel “mijn gegevens”, scrol onderaan naar de blauwe toetsen en klik op “wachtwoord wijzigen”. Geef daar een nieuw wachtwoord van uw keuze in, herhaal dit wachtwoord en klik op wachtwoord wijzigen.


Met e-ID of advocatenkaart.

U hebt daarvoor respectievelijk uw e-ID of advocatenkaart nodig (allebei met de juiste pincodes! Zie ook verder bij advocatenkaart) en een kaartlezer.

 • Stap 1: ga naar de url private.regsol.be. U komt op de inlogpagina van het private luik van DPA-RegSol.
 • Stap 2: Klik 1 van de opties “Log in met EID” of “Log in met advocatenkaart” aan.
 • Stap 3: U wordt omgeleid naar Zetes EazyID waar u uw pincode dient in te geven.

 

Na correcte ingave van uw pincode bent u ingelogd op DPA-RegSol

 

Als er zich problemen stellen met inloggen, dan hebben deze vaak te maken met de browser waarin u werkt. Internet Explorer lijkt vaak een handicap. U schakelt best over naar een meer recente browser zoals Chrome of Firefox.

Controleer ook even of u inlogt met het correcte rijksregisternummer: DPA-RegSol zal immers (om veiligheidsredenen) enkel het rijksregisternummer aanvaarden zoals het werd opgenomen in uw persoonlijke gegevens in DPA-RegSol.

Misschien gebruikte u het verkeerde wachtwoord? Op de inlogpagina kan u klikken op “nieuw wachtwoord aanvragen” om een nieuw wachtwoord te ontvangen.

Een andere tip is uw historiek even te wissen. Druk hiervoor op CTRL F5 en herbegin.

 

Omwille van veiligheidsredenen sluit DPA-RegSol zichzelf af wanneer u langer dan 60 minuten niet "actief" bent in het programma. Op die manier vermijdt het systeem dat uw scherm blijft open staan als u er niet in werkt en het systeem op dat moment toegankelijk zou zijn voor onbevoegden.

 

U kan uw gegevens makkelijk zelf aanpassen.

Ga hiervoor naar de oranje tegel “mijn gegevens” op het dashboard en scrol naar beneden naar de knop “bewerken”. Als u hierop klikt kunt u uw gegevens aanpassen.

Opgelet! Na het aanpassen dient u nogmaals onderaan op “bewerken” te klikken om de aanpassingen te bevestigen.

Zodra u in DPA-RegSol wordt opgenomen, ontvangt u uw login-gegevens via mail. Mocht u deze mail niet meer terugvinden, ga dan naar de inlogpagina van het private luik van DPA-RegSol op private.regsol.be en klik op “nieuw wachtwoord aanvragen”. U ontvangt onmiddellijk een nieuw wachtwoord zodat u kan inloggen.

Nadat u uw aanvraag voor een nieuw wachtwoord hebt verzonden, zou u binnen enkele minuten een email moeten ontvangen met de nodige gegevens.

Als u deze mail niet ontvangt - controleer ook even uw spambox om zeker te zijn dat hij daar niet is toegekomen - dan is dit waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het mailadres dat u net invulde, niet overeenstemt met het mailadres dat aan uw naam verbonden werd in DPA-RegSol.

U neemt dan best contact op met de helpdesk. Klik op het vraagtekentje bovenaan rechts op de inlogpagina voor het nummer en het mailadres van de helpdesk.

 

U klikt op de oranje tegel “mijn gegevens” op het dashboard. U scrolt naar beneden en klikt op de blauwe toets “bewerken” om uw persoonlijke gegevens of zakelijke gegevens aan te passen.

Opgelet! Vergeet na uw aanpassingen niet om de blauwe toets onderaan "bewerken" aan te klikken zodat uw aanpassingen worden bewaard.

Dit gebeurt lokaal op uw eigen computer en heeft niets met het programma DPA-RegSol te maken. U dient te wachten tot de updates voltooid zijn om te kunnen verderwerken.

In Dpa-RegSol is de authentieke bron van de Belgische advocaten geïntegreerd waardoor de identificatie van de curatoren sluitend is.

Werken in DPA-Regsol

Indien u werkt in een dossier en u wenst een ander dossier te openen zonder het eerste te sluiten, kunt u dit als volgt doen:  U houdt de CTRL-toets van uw toetsenbord ingedrukt en klikt bovenaan (naast dashboard) op “mijn faillissementen. U zal merken dat het overzicht van de “faillissementen” nu opent in een nieuw tabblad. Het dossier waarin u aan het werken was, staat met de naam van het dossier in de vorige tab. U kan nu in de tweede tab een dossier kiezen uit de lijst. Het nieuwe dossier zal nu in de tweede tab vermeld staan met zijn naam.

Op deze manier kunt u meerdere dossiers tegelijk openzetten.

Dezelfde werkwijze kan u ook hanteren voor “Mijn GRP”, “TODO”, enz.

Wanneer u in DPA-RegSol een document wil toevoegen aan een item uit de tijdslijn, kunt u steeds kiezen tussen ofwel een eigen document opladen, ofwel een modeldocument uit DPA-RegSol gebruiken.

Bij de modeldocumenten zit ook steeds een “blanco document”. Deze “blanco documenten” worden wel vooraf ingevuld met de basisgegevens van het faillissement, maar bevatten verder geen teksten. Op die manier kunt u makkelijk een eigen tekst formuleren, maar hoeft u de faillissementsgegevens niet telkens opnieuw in te geven.

 

Dan dient u in de tijdslijn het item in kwestie op "weigeren terug naar RC of CURATOR" te plaatsen. Zo zal de actor dit item opnieuw in zijn todo-lijst krijgen. In het commentaarveld vult u best in waarom u weigert of wat de actor moet doen. Best dateert u de weigering, en zet u er uw naam of functie bij. De opmerkingen in het commentaarveld blijven staan en kunnen niet verwijderd worden.

Elektronisch tekenen

Nee, u moet geen software installeren om elektronisch te kunnen tekenen in DPA-RegSol. U moet daarentegen verplicht de extensie « Connective eSignatures » installeren in uw browser alvorens elektronisch te kunnen tekenen met uw advocatenkaart (indien u advocaat bent) of met uw identiteitskaart (in het andere geval). Indien deze extensie niet geïnstalleerd is of indien de versie ervan verouderd is, zult u automatisch verzocht worden om deze (opnieuw) te installeren op het ogenblik dat u elektronisch wilt tekenen in DPA-RegSol.

De ondertekeningstool Connective is de tool die werd ontwikkeld door de firma Connective en die geïntegreerd werd in DPA-RegSol (momenteel enkel op het private luik: https://private.regsol.be) om u toe te laten documenten elektronisch te ondertekenen.

Gelieve de internetpagina van de firma Connective via onderstaande link te raadplegen om na te gaan welke systemen compatibel zijn met de versie van de extensie die u geïnstalleerd hebt.

Troubleshooting: https://documentation.connective.eu/nl-nl/eSignatures5.3/EnduserTroubleshooting.html

 

Controleer of u wel degelijk een PDF-document probeert te ondertekenen. Omdat ondertekenen enkel nuttig is bij documenten die na ondertekening niet meer kunnen aangepast worden, kan de elektronische ondertekening enkel gebruikt worden bij PDF-documenten.

Wilt u in DPA-RegSol een document ondertekenen met eID of advocatenkaart, controleer dan eerst of het niet een document in bv Word of Excel is. Indien dit wel het geval is, zet dit dan eerst om naar een PDF-document, laad het opnieuw op in DPA-RegSol en onderteken dan met uw eID of advocatenkaart.


Er zijn gratis online tools om documenten om te zetten naar PDF.

Controleer of het bestand niet groter is dan 30 MB. Bij grotere bestanden is het niet mogelijk om elektronisch te ondertekenen. Hebt u een bestand dat toch zwaarder blijkt dan 30 MB, dan bevat het allicht een scan of ander beeldmateriaal. U kunt dan best het document eerst opnieuw bewaren in een minder zwaar formaat, of opdelen in stukken, en daarna opnieuw opladen.

Connective legt geen technische limiet op, maar raadt aan dat packages, dwz het aantal documenten dat u onder één item hangt, aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Max 15 documenten
 • Max 150 MB per package
 • Max 30 MB per document

 
Handige links voor Connective vindt u hieronder:

FAQ: https://documentation.connective.eu/nl-nl/eSignatures5.3/EnduserFAQ.html

Troubleshooting: https://documentation.connective.eu/nl-nl/eSignatures5.3/EnduserTroubleshooting.html

Dit is niet mogelijk. Net zoals u elk fysiek document apart zou moeten ondertekenen, moet u elk document in DPA-RegSol apart elektronisch tekenen.

Neen. Niet alle documenten moeten getekend worden. De wetgeving die van kracht is, bepaalt welke documenten getekend moeten worden. Wanneer een document effectief getekend moet worden, hebt u de keuze om het document:

 • te tekenen, buiten DPA-RegSol (manueel of eventueel elektronisch met een andere software dan voorgesteld op DPA-RegSol)
 • of dit elektronisch te tekenen in DPA-RegSol met de ondertekeningstool Connective.

 

Het is enkel mogelijk om elektronisch te tekenen in DPA-RegSol met een computer (PC of Mac). Het is dus niet mogelijk om te tekenen met andere toestellen zoals tablets en smartphones.

Toegang tot een dossier

Enkel actoren aangesteld in uw dossiers, hebben toegang tot uw dossiers.

Dit kunnen zijn: een extra aangestelde curator of co-curator, de aangestelde rechter-commissaris, gerechtsmandataris of gedelegeerd rechter en de griffie van de rechtbank.

Ook magistraten hebben de mogelijkheid mee te kijken in uw dossiers. De schuldeisers, schuldenaars en belanghebbenden, evenals hun raadslieden, hebben wettelijk bepaalde consultatierechten via het publieke luik.

In elk dossier heeft u via de tegel “beheer toegang tot het dossier” een overzicht van zowel de private als de publieke actoren die toegang hebben. In faillissementsdossiers worden daar evenwel niet de schuldeisers vermeld wiens schuldvordering opgenomen is in de tegel “schuldvorderingen”, maar deze hebben wel automatisch inzage in het dossier. Hun inzagerechten worden geregeld door de wetgeving.

 

De toegangsaanvragen tot een dossier door een derde of door een betrokken partij gebeuren via de publieke website van DPA-RegSol (https://regsol.be).

In faillissementsdossiers moet de persoon die toegang tot een dossier vraagt, zijn rol in het betrokken dossier (zaakvoerder, schuldeiser, schuldenaar, advocaat van de schuldenaar, werknemer, andere) en eventueel de reden voor zijn belang meedelen en (eventueel) bewijsstukken hiervoor overmaken.

Elke toegangsaanvraag wordt gestuurd naar een vooraf bepaalde actor in het dossier (op basis van wat voorzien wordt door de wetgeving). Deze actor zal kunnen beslissen om de aanvraag al dan niet te aanvaarden. Hieronder leest u wie de toegang tot welk dossier kan aanvaarden of weigeren.

 

Met uitzondering van de toegangsaanvragen die gebeuren door bepaalde bijzondere accounts die automatisch door het systeem aanvaard kunnen worden zonder de noodzakelijke tussenkomst van een andere persoon, wordt elke toegangsaanvraag gestuurd naar een vooraf bepaalde actor in het dossier (op basis van wat voorzien wordt door de wetgeving). De actor die deze aanvraag moet beantwoorden, wordt per e-mail verwittigd van zodra de aanvraag wordt ingediend.
 
De actor die de toegangsaanvraag moet aanvaarden of weigeren, is afhankelijk van:

 • het soort dossier: faillissementen of gerechtelijke reorganisatieprocedures
 • in het geval van faillissementsdossiers, de datum van het vonnis van faillietverklaring: voor of vanaf 1 mei 2018
 • de persoon die de toegangsaanvraag heeft gedaan: de advocaat van de schuldenaar of andere
 • het eventuele bestaan van een schuldenaar en een advocaat van de schuldenaar voor het betreffende dossier (met een account in DPA-RegSol)

 

Voor faillissementsdossiers met datum vonnis voor 1 mei 2018

In principe is het de curator die beslist over de toegang tot het dossier, tenzij de aanvraag gebeurt door de advocaat van de schuldenaar en de schuldenaar een account heeft in DPA-RegSol (als betrokkene in het betreffende dossier). In dit geval is het de schuldenaar die beslist over de toegang tot het dossier.     

 

Voor faillissementsdossiers met datum vonnis vanaf 1 mei 2018

In principe is het de rechter-commissaris die beslist over de toegang tot het dossier, tenzij de aanvraag gebeurt door de advocaat van de schuldenaar en de schuldenaar een account heeft in DPA-RegSol (als betrokkene in het betreffende dossier). In dit geval is het de schuldenaar die beslist over de toegang tot het dossier.     

 

Voor gerechtelijke reorganisatieprocedures

In principe is het de gedelegeerd rechter die beslist over de toegang tot het dossier, tenzij de aanvraag gebeurt door de advocaat van de schuldenaar en de schuldenaar een account heeft in DPA-RegSol (als betrokkene in het betreffende dossier). In dit geval is het de schuldenaar die beslist over de toegang tot het dossier.  

 

 

Indien uw rol dit toelaat (zie hier), kunt u iemand uitnodigen om inzage te nemen in een dossier. U dient hiervoor eerst naar het dossier te gaan waarin u iemand inzage wenst te geven. Klik op de homepagina van het dossier op de groene tegel “beheer toegang tot het dossier”.

Klik vervolgens onderaan rechts op de blauwe toets “Iemand uitnodigen”.

U komt vervolgens op een pagina waar u de informatie moet invullen van de persoon die u wenst uit te nodigen.

Vul de (met een asterisk gemarkeerde) verplichte velden in en klik vervolgens op “Opslaan”.

De uitgenodigde persoon zal nu een e-mail ontvangen om hem op de hoogte te brengen van deze uitnodiging. Indien deze persoon nog geen account heeft in DPA-RegSol, zal hij eerst een account moeten aanmaken alvorens inzage te kunnen nemen in het dossier.

 

Openstaande faillissementsdossiers met datum vonnis voor 1 mei 2018

In principe is het de curator die iemand kan uitnodigen om inzage te nemen in een dossier, behalve in de volgende gevallen:

 • de uit te nodigen persoon is de advocaat van de schuldenaar en de schuldenaar heeft zelf toegang tot het dossier. In dit geval kan enkel de schuldenaar hem uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is de schuldenaar, en de advocaat van de schuldenaar heeft toegang tot het dossier. Er is geen andere schuldenaar,  die al toegang heeft tot het dossier. In dit geval kan enkel de advocaat van de schuldenaar hem uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is de schuldenaar en de advocaat van de schuldenaar heeft geen toegang tot het dossier. Een andere schuldenaar heeft wel reeds toegang hebt tot het dossier. In dit geval kan enkel de andere schuldenaar hem uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is de schuldenaar en zowel de advocaat van die schuldenaar als  een andere schuldenaar hebben toegang tot het dossier. In dit geval kunnen zowel de advocaat van de toegang vragende schuldenaar als de andere schuldenaar hem uitnodigen.

 

Openstaande faillissementsdossiers met datum vonnis vanaf 1 mei 2018

In principe is het de rechter-commissaris die iemand kan uitnodigen om inzage te nemen in een dossier, behalve in de volgende gevallen:

 • de uit te nodigen persoon is de advocaat van de schuldenaar en de schuldenaar heeft toegang tot het dossier. In dit geval kan enkel de schuldenaar hem uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is de schuldenaar en de advocaat van deze schuldenaar heeft toegang tot het dossier. Er is geen andere schuldenaar,  die al toegang heeft tot het dossier. In dit geval kan enkel de advocaat van de schuldenaar hem uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is de schuldenaar en de advocaat van de schuldenaar heeft geen toegang tot het dossier. Een andere schuldenaar heeft wel reeds toegang hebt tot het dossier. In dit geval kan enkel de andere schuldenaar hem uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is de schuldenaar en zowel de advocaat van deze schuldenaar als een andere schuldenaar hebben toegang tot het dossier. In dit geval kunnen zowel de advocaat van de toegang vragende schuldenaar als de andere schuldenaar hem uitnodigen.

 

Openstaande gerechtelijke reorganisatieprocedures

In principe is het (enkel) de gedelegeerd rechter die iemand kan uitnodigen om inzage te nemen in een dossier, behalve in de volgende gevallen:

 • de uit te nodigen persoon is de advocaat van de schuldenaar en de schuldenaar heeft toegang tot het dossier. In dit geval kan enkel de schuldenaar hem uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is de schuldenaar en de advocaat van de schuldenaar heeft toegang tot het dossier. Er is geen andere schuldenaar, die al toegang heeft tot het dossier. In dit geval kan enkel de advocaat van de schuldenaar hem uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is niet de schuldenaar of de advocaat van de schuldenaar, en de advocaat van de schuldenaar heeft toegang tot het dossier, maar de schuldenaar niet. In dit geval kunnen zowel de advocaat van de schuldenaar als de gedelegeerd rechter, deze persoon uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is de schuldenaar en de advocaat van de schuldenaar heeft geen toegang tot het dossier, maar een andere schuldenaar heeft wel reeds toegang tot het dossier. In dit geval kan enkel de andere schuldenaar hem uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is niet de schuldenaar of de advocaat van de schuldenaar en de advocaat van de schuldenaar heeft geen toegang tot het dossier, maar een andere schuldenaar heeft wel reeds toegang tot het dossier. In dit geval kunnen zowel de andere schuldenaar als de gedelegeerd rechter deze persoon uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is de schuldenaar en de advocaat van deze schuldenaar en een andere schuldenaar hebben toegang tot het dossier. In dit geval kunnen zowel de advocaat van deze schuldenaar als de andere schuldenaar hem uitnodigen.
 • de uit te nodigen persoon is niet de schuldenaar of de advocaat van de schuldenaar en de advocaat van de schuldenaar en een andere schuldenaar hebben toegang tot het dossier. In dit geval kunnen zowel advocaat van de schuldenaar als de gedelegeerde rechter deze persoon uitnodigen.

 

Gearchiveerde faillissementsdossiers en gerechtelijke reorganisatieprocedures
 • De griffie kan via de tegel "beheer toegang tot het dossier” publieke actoren uitnodigen om inzage te nemen in gearchiveerde dossiers.
 • De uitgenodigde persoon zal een e-mail ontvangen om hem op de hoogte te brengen van deze uitnodiging. Indien deze persoon nog geen account heeft in DPA-RegSol, zal hij eerst een account moeten aanmaken alvorens inzage te kunnen nemen in het gearchiveerde dossier.

 

Mijn dossiers

Op uw dashboard onder de rode tegel “archief”

Onder de tegels “mijn faillissementen” en “mijn gerechtelijke reorganisaties” vindt u de lijst met alle dossiers terug waarin u bent aangesteld als curator, rechter-commissaris, gedelegeerd rechter of - voor magistraten en griffiers - van uw rechtbank.

U kan deze lijst rangschikken volgens dossiernummer, naam en datum vonnis, curator, rechter-commissaris of gedelegeerd rechter, door te klikken op de titels van deze kolommen. Het systeem onthoudt uw laatste keuze van sorteren voor uw volgende bezoek aan deze pagina. De kolom volgens dewelke u verkoos te sorteren, wordt aangegeven door het groene pijltje.

 

In ieder item kunnen drie soorten pennetjes verschijnen :

 • Een pennetje dat lijkt op een balpen: geeft aan dat een document buiten RegSol getekend werd.
 • Een pennetje met een rode streep erdoor: geeft aan dat een document geen handtekening behoeft.
 • Een pennetje dat lijkt op een vulpen: geeft aan dat er elektronisch getekend werd. Als een document elektronisch getekend werd, krijgt het pennetje een kleur. De kleur van het pennetje geeft  aan door welke actor het document getekend werd:
  - Oranje is de curator
  - Groen is de rechter-commissaris
  Als u klikt op het pennetje verschijnt de naam van de persoon die elektronisch tekende en de datum en het uur waarop hij tekende.

 

Per afdeling kan er een onderscheid tussen de rollen gemaakt worden voor de gebruikers van het private luik. Dit betekent dat een gebruiker bijvoorbeeld in de ene afdeling rechter-commissaris kan zijn en gedelegeerd rechter in een andere afdeling.

Tijdslijn/items/documenten

 • Een kleurloos item betekent dat de deadline voor dit item nog niet is verstreken.
 • Een rood item betekent dat de curator actie moet ondernemen.
 • Oranje betekent dat de rechter-commissaris actie moet ondernemen.
 • Groen betekent dat de griffier actie moet ondernemen.
 • Paars betekent dat een item ok is voor de griffie.
 • Grijs betekent dat het een item betreft van voor 1 april 2017, de lanceringsdatum van DPA-RegSol.

 

Dergelijke items zijn louter ter info opgeladen in DPA-RegSol en geven geen aanleiding tot een actie bij een andere actor.

 

Standaard staan enkel die artikels in de tijdslijn die gemeenschappelijk zijn voor ieder faillissement. Rechts bovenaan de tijdslijn kan u een “nieuw item toevoegen” als u een ander item wil toevoegen aan de tijdslijn. U komt dan op een pagina waar u bovenaan een veld “item” ziet staan. Rechts in dat veld staat een pijltje dat u kan aanklikken. U krijgt dan het menu te zien van alle items die kunnen toegevoegd worden aan de tijdslijn.

Als u in een item in de tijdslijn rechts klikt op “bestand toevoegen”, krijgt u de keuze om gebruik te maken van een DPA-RegSol-document of om een eigen document op te laden. Klik op “RegSol model gebruiken” en selecteer het gewenste model. Ook in dit model kan u toevoegingen doen  en / of wijzigingen aanbrengen.

Als u kiest voor een “blanco model” kunt u uw eigen teksten toevoegen, maar zijn alvast de basisgegevens van het dossier opgenomen zodat u deze niet meer hoeft in te geven.

 

Wanneer u in de tijdslijn een document aanmaakt op basis van een voorgesteld modeldocument, kunt u dit nieuw aangemaakte document ook “tijdelijk opslaan”.

Concreet doet u dit als volgt: onderaan ieder nieuw document kunt u nu kiezen voor ofwel “opslaan als pdf” ofwel “deze tekst aanpassen”, ofwel “model tijdelijk opslaan”.

Bij ”model tijdelijk opslaan” zal DPA-RegSol het document met alle variabelen opslaan zodat u het later kan wijzigen of verder kan aanvullen. U vindt het tijdelijk opslagen document terug onder het gekozen tijdslijnitem in de lijst ”mijn tijdelijk opgeslagen modellen”. Deze lijst met “mijn tijdelijk opgeslagen modellen” is enkel zichtbaar voor uzelf, andere actoren kunnen deze dus niet zien. Door het model aan te klikken kunt u het wijzigen of verder aanvullen. Wanneer u het model dan definitief opslaat als pdf zal het verdwijnen uit de lijst van tijdelijke modellen en terechtkomen in de lijst van bestanden die voor iedere actor van het dossier zichtbaar zijn.

 

Dit kan door het artikel door te geven (al dan niet met ondertekening) naar de volgende actor. In faillissementsdossiers zal DPA-RegSol automatisch de juiste volgende actor kiezen. In dossiers van gerechtelijke reorganisaties dient u zelf aan te geven naar wie u het item wenst door te geven.

Bij ieder item in de tijdslijn vindt u rechts volgende icoontjes:

 • Een vraagteken: als u daarop klikt, krijgt u de tekst uit de wet te zien die op het item in kwestie betrekking heeft.
 • Een uitroepteken: als u daarop klikt, kan u de workflow die van toepassing is op dat specifieke artikel consulteren. De workflow is de procedure die de rechtbanken overeengekomen zijn om voor ieder artikel te volgen.  

 

Op uw dashboard vindt u onder de blauwe tegel “workflow” de volledige tekst van de procedures die van toepassing zijn op de verschillende items in de tijdslijn.

 

U opent het item in de tijdslijn en klikt in het rechtse menu op “doorgeven”. Indien er meerdere documenten in het item hangen, selecteert u het document dat u wenst te tekenen. U kan slechts 1 document per keer tekenen.

Bij faillissementen: de volgorde van de items is chronologisch
Bij GRP’s: de volgorde van de items is omgekeerd chronologisch, met andere woorden het jongste item staat bovenaan.

 

 

 

Rolrechten

Er dienen geen rolrechten meer betaald te worden voor een faillissementsaanvraag. Voor het neerleggen van een verzoekschrift GRP dient men 20 euro rolrechten te betalen.

Berichtentegel

De berichtentegel in DPA-RegSol kan gebruikt worden voor de communicatie zoals bedoeld in art. XX. 9 WER ( “elke kennisgeving of mededeling of neerlegging bepaald in dit boek aan, bij of door een insolventiefunctionaris, een gedelegeerd rechter of rechter-commissaris (vindt) plaats via het register”)

 • Gebruikers van het private luik die een bericht verzenden, kunnen aanduiden dat hun bericht ook zichtbaar dient te zijn voor de griffie d.m.v. een vinkje. Voor sommige communicaties is het volgens Art. XX. 9 (bv. voor de Kennisgevingen) immers noodzakelijk dat de griffie kan controleren of deze daadwerkelijk gebeurd zijn.

 • De berichtenfunctie binnen RegSol is  uitgerust met een (beperkte) texteditor.
  Let wel: via deze berichtenfunctie kunnen geen bijlages verzonden worden. De bedoeling is immers dat de documenten in de tijdslijn in RegSol opgeslagen, bewaard en geconsulteerd worden en niet via berichten of mail uitgewisseld worden. Zo blijft het faillissements- of GRP-dossier steeds volledig, met de door de Wet voorziene stukken en gegevens.  
  Indien de curator een document wenst kenbaar te maken aan diverse schuldeisers, laadt hij dit document op in de tijdslijn van het dossier in kwestie en verwittigt de schuldeisers (en eventueel andere publieke actoren) via een bericht van het feit dat dit document nu zichtbaar is in de tijdslijn van het dossier.
 • In de berichtenfunctie kan een concept opgeslagen worden, zodat het bericht later kan bewerkt worden  en dan verzonden.
 • Als een gebruiker van het private luik een bericht ontvangt of verzendt naar een gemachtigde van een schuldeiser, zal hij steeds zien voor welke schuldeiser de gemachtigde optreedt.
 • Tip: Vermeld steeds in het onderwerp van uw bericht waar het bericht over gaat.

Mijn dossiers TODO's

Om te controleren wie, buiten uzelf, toegang heeft tot één van uw dossiers, moet u in het dossier gaan waarvoor u deze informatie wenst. Klik op de groene tegel “Beheer toegang tot het dossier”.
U kunt alle personen zien die toegang hebben tot het dossier. Deze zijn gegroepeerd per categorie:

De juridische actoren stemmen overeen met de actoren van het private luik van DPA-RegSol (https://private.regsol.be) die toegang hebben tot het betrokken dossier (curatoren, co-curatoren en rechter-commissarissen).

De twee andere groepen stemmen overeen met de actoren van het publieke luik van DPA-RegSol (https://regsol.be) die toegang hebben tot het betrokken dossier. Deze laatsten worden opgesplitst tussen de schuldenaren en hun advocaten enerzijds en de andere actoren (schuldeisers, borgstellers, derden belanghebbenden, enz) van het publieke luik anderzijds. Bij de schuldeisers dient wel opgemerkt dat enkel de schuldeisers die expliciet om toegang gevraagd hebben, in deze tegel worden vermeld. Het is evenwel zo dat alle schuldeisers wiens schuldvordering opgenomen is in de tegel schuldvorderingen, automatisch inzage hebben in het dossier. Hun inzagerechten worden bepaald door de wetgeving.

 

De toegang tot een dossier kan als volgt verleend worden:

 • door op uw dashboard op de blauwe tegel “openstaande toegangsaanvragen” te klikken.
 • of door in het betreffende dossier rechtstreeks op de groene tegel “beheer toegang tot het dossier” te klikken.  
   

In beide gevallen ziet u een lijst van de toegangsaanvragen. U dient deze één voor één te aanvaarden of te weigeren door respectievelijk op het groene vinkje te klikken dan wel op het rode kruisje.

Om de lijst van uw dossiers te raadplegen, kunt u:

 • op uw dashboard op respectievelijk de rode tegel “mijn faillissementen” of de donkerblauwe tegel “mijn gerechtelijke reorganisaties” klikken
 • op iedere pagina kan u bovenaan links op de titels “mijn faillissementen” of “mijn GRP” klikken om respectievelijk uw faillissementsdossiers of uw dossiers in gerechtelijke reoganisatieprocedures te zien.

 

Wanneer u dossiers hebt bij meerdere ondernemingsrechtbanken, moet u bij het inloggen eerst een rechtbank kiezen alvorens terecht te komen op uw dashboard. Dit betekent dat uw dashboard enkel betrekking zal hebben op de dossiers van de door u gekozen rechtbank.

Indien u bijvoorbeeld « Brussel » gekozen hebt als rechtbank, zult u vervolgens enkel informatie zien voor de dossiers van deze rechtbank. Indien u vervolgens dossiers voor een andere rechtbank wilt beheren, zult u de rechtbank moeten wijzigen. U klikt hiervoor op de optie “rechtbank wijzigen” bovenaan rechts in de hoofding.

 

De lijst van uw dossiers kan u sorteren op elk van de beschikbare kolommen.

In het geval van faillissementsdossiers is het mogelijk om te sorteren op:

 • faillissementsnummer
 • faillissementsnaam
 • datum van het vonnis
 • naam van de rechter-commissaris
 • naam van de curator
 • al dan niet gesloten

 

In het geval van GRP-dossiers is het mogelijk om te sorteren op:

 • nummer van de GRP
 • naam van de GRP
 • datum van het vonnis
 • referentienummer
 • naam van de gedelegeerde rechter

Om uw dossiers te sorteren, klikt u op de blauwe titel van de kolom waarvoor u de sortering wenst uit te voeren. Zodra dit gebeurd is, wordt het pijltje langs de titel van de kolom waarvoor de sortering werd uitgevoerd, groen.


Het systeem onthoudt uw laatste keuze voor uw volgende bezoek aan deze pagina. Indien u de resultaten steeds op alfabet of op nummer wilt zien voor een bepaalde kolom, moet u dus slechts één keer sorteren.  

 

U gaat ofwel op uw dashboard naar de blauwe tegel “TODO”, ofwel klikt u op om het even welke pagina op de hoofding “TODO”. In beide gevallen komt u op de pagina waar u uw aankomende to do’s voor de komende weken of maanden kan opzoeken door de filters in te vullen.

Let op! De datumfilter staat standaard op een week verder. Indien u uw TODO lijst op vandaag wenst te kennen, vul dan de datum van vandaag in.

Vanuit deze lijst kan u onmiddellijk aan de slag in uw dossiers. U kan de items rechtstreeks aanklikken en er actie op ondernemen.

Elke avond krijgt u een mail met de wijzigingen die die dag gebeurden in uw dossiers. U kan deze mailfunctie activeren of deactiveren door op uw dashboard op de oranje tegel met “mijn gegevens” te klikken, naar beneden te scrollen en op de blauwe toets “bewerken” te klikken. Net boven de horizontale lijn kan u het desbetreffende selectievakje aan- of afvinken.

De recente wijzigingen in uw dossiers kan u ook op uw dashboard consulteren via de blauwe tegel “recente wijzigingen”.

 

Tijdslijn/items

De items die in elk faillissement aan bod komen, worden automatisch toegevoegd bij de opstart van het dossier en kunnen niet veranderd noch gewijzigd worden: bijvoorbeeld de publicatie van het vonnis, de aanvaarding ambt curator, de inventaris, alle PV’s van verificatie van schuldvorderingen op hun datum, de memorie, het eerste jaarverslag.

Eens het jaarverslag is opgeladen en doorgegeven, wordt automatisch het tijdslijnitem voor volgend jaar aangemaakt, en komt het ook in de to do lijst.

In functie van de evolutie van het dossier kan een actor zelf tijdslijnitems toevoegen. Hiervoor klikt hij op de blauwe knop “ Nieuw item toevoegen” in de tijdslijn van het faillissement.  Dan verschijnt een pagina met bovenaan een vak “item” en een pijltje uiterst rechts. Door op dat pijltje te klikken, verschijnt de dropdownlijst met alle mogelijke wetsartikels.

Bij de aanmaak van het item wordt automatisch de datum van aanmaak vermeld, tenzij de actor kiest dat er een andere latere datum wordt vermeld. Het is deze datum die definitief aan het item verbonden blijft.

Statuswijzigingen, n.a.v. het doorgeven van een artikel aan een volgde actor, kunnen gevolgd worden in de to dolijst.

In elk tijdslijnitem, ook de afgewerkte, kan een subtitel toegevoegd worden om enige verduidelijking te brengen bij een tijdslijnitem dat bijvoorbeeld meer dan één keer in een dossier wordt gebruikt.

Curatoren kunnen ook documenten toevoegen die dateren van voor 1/4/2017. Deze documenten dienen enkel ter vervollediging van het dossier en creëren geen to do’s voor de andere actoren. Twee punten zijn hierbij belangrijk: de functie “documenten van voor 1/4/2017” is niet bestemd voor documenten die dateren van na 1/4/2017. Bij het invoegen van documenten die dateren van voor 1/4/2017 moet u deze functie altijd gebruiken, zo niet worden voor de andere actoren todo’s gegenereerd die niet van toepassing zijn wegens acties reeds uitgevoerd in het verleden.

U gaat als volgt te werk: ga naar een dossier dat dateert van voor 1/4/2017, ga naar de functie “een nieuw item toevoegen”, kies een artikel uit het keuzemenu.

Belangrijk! Vul een datum in van voor 1/4/2017, zet een vinkje bij “DOC  voor 1/4/2017” en klik op “toevoegen”.

Dit artikel zal verschijnen in de tijdslijn in het grijs.De titel van het artikel vermeldt duidelijk dat het gaat om documenten van voor 1/4/2017, het artikel creëert geen to do’s voor de andere actoren, maar ze zijn wel zichtbaar voor hen.

Niet alle tijdslijnitems zijn zichtbaar voor de andere actoren in het dossier, maar soms enkel voor diegene die ze heeft aangemaakt. Dit wordt dan vermeld bij het aanmaken van het item.

Onder een tijdslijnitem kan commentaar toegevoegd worden door een actor. Deze commentaar is zichtbaar voor iedereen en mag/kan niet verwijderd worden. Het is aan te bevelen dat diegene die commentaar geeft zijn naam of functie vermeldt, en de datum waarop de commentaar gepost werd.

Een document in een tijdslijnitem kan door de actor, aan wie het werd doorgegeven, geweigerd worden, met vermelding “reden van weigering”. Deze weigering is zichtbaar voor iedereen en mag/kan niet verwijderd worden. Het is aan te bevelen dat diegene die de weigering noteert, zijn naam of functie vermeldt, en de datum van de weigering.

Een foutief opgeladen document, dat werd doorgegeven, kan niet meer verwijderd worden. DPA-RegSol is de authentieke bron voor een insolventiedossier. Eens een document neergelegd werd in het dossier, kan en mag het niet verwijderd worden. De actor die zich heeft vergist kan een subtitel aanmaken bij het item, om er op te wijzen dat er een fout is gebeurd, of (eventueel) commentaar bijvoegen.

Voor griffiers

Actoren toevoegen

Wanneer u een nieuwe curator, rechter-commissaris of gedelegeerd rechter wenst toe te voegen, dan gaat u als volgt te werk:

 • creëer eerst de nieuwe actor in het programma van de rechtbank ( TKCH / Mach)
 • creëer daarna de nieuwe actor in DPA-RegSol
 • voeg nu de TCKH-ID van deze actor in DPA-RegSol toe via volgende weg:
  • klik op "beheer" bovenaan
  • kies rechtsonder de functie "TCKH-ID"
  • kies de naam van de betrokken actor
  • klik op "aanpassen" om de TKCH-ID in te geven of aan te passen
  • klik op "toevoegen"  
  • vul in de lege velden de codes van de TCKH-ID in: vul de drie velden precies in zoals in TKCH, zodat de manier van ingave in DPA-RegSol identiek is aan die van TCKH
  • klik op opslaan
 • de TCKH ID en de RegSol ID van deze actor zijn nu aan elkaar gekoppeld.

 

Wat gebeurt er indien ik bij een nieuwe actor deze velden niet koppel?

Indien u in TCKH een dossier koppelt aan een juridische actor, maar de TKCH-ID is (in DPA-RegSol) niet gelinkt aan de RegSol-ID, dan zal dit dossier niet zichtbaar zijn voor die actor en dan zal die actor ook niet verschijnen in de kolommen van de juridische actoren bij het dossier in kwestie.

Het is dus belangrijk dat voor alle DPA-RegSol-actoren een TCKH-ID is ingegeven in DPA-RegSol.

 

Sommige actoren komen soms meerdere keren in de TCKH-lijst van uw afdeling voor. Deze actoren zijn in TCKH dan telkens onderscheiden selecteerbaar.

Deze verschillende TCKH-ID’s moeten dus gekoppeld worden met de RegSol-ID van de actor in DPA-RegSol. In de functie TCKH-ID kan u daarom via de toets "toevoegen" een bijkomende TCKH-ID ingeven.

 

Ga naar de toets beheer (bovenaan). Kies “juridische actor toevoegen”. Vul alle velden in en vink de juiste rol voor uw collega aan. Scrol nadien naar onder en klik op “toevoegen” om uw ingave te bewaren.

Om te vermijden dat actoren niet gekoppeld worden aan hun dossiers omwille van verschillen in schrijfwijze in TCKH enerzijds en DPA-RegSol anderzijds, gebeurt de identificatie van de actor niet (meer uitsluitend) op basis van de naam, maar op basis van de TCKH-ID.

Als griffier geeft u immers elke actor in TCKH een unieke code, maar elke actor heeft eveneens een unieke RegSol-code. Voor alle actuele actoren werden deze twee codes aan mekaar gekoppeld, zodat alle actoren uit TKCH zonder verwarring (bijvoorbeeld bij een andere schrijfwijze van de naam, accenten…) herkend worden in DPA-RegSol. U hoeft hier dus verder niets voor te doen.

U klikt het faillissement aan waarvoor u een curator wenst toe te voegen of waarvoor u de curator wenst te wijzigen. U scrolt naar beneden tot u aan de blauwe actieknoppen komt. U klikt op “bewerken”. U wijzigt naar de juiste curator of u voegt de nieuwe curator toe. U klikt ter bevestiging op “bewerken”. De curator in dit faillissement is gewijzigd of toegevoegd.

Dossiers

Dit wil zeggen dat de RegSol ID van de actor niet overeenstemt met de TCKH-ID. Controleer of de TCKH-ID klopt. U kan dit als volgt doen:

 • klik op "beheer" bovenaan
 • kies rechtsonder de functie "TCKH-ID"
 • kies de naam van de betrokken actor
 • klik op "aanpassen" om de TKCH-ID te consulteren of aan te passen

 

Gelieve NIET TE WERKEN in de dossiers met vonnisdatum 31/12/3000. Dit zijn immers dossiers waar er iets misliep in de uitwisseling met TCKH. Van zodra dit gecorrigeerd is, wordt de datum ofwel correct gezet, of worden deze dossiers verwijderd (wanneer het bijvoorbeeld dubbels betreft).

Wanneer u een faillissementsdossier maakt (na het faillissementsvonnis) of een GRP-dossier, dan moet dit dossier gekoppeld worden aan de eerdere aangifte van faillissement of het ingediende verzoek voor het verkrijgen van een GRP.

Dit koppelen doet u als volgt: neem uit DPA-RegSol het RegSol-nummer van de aangifte of het verzoek, en geef dit nummer in bij het maken van het dossier faillissement of het dossier GRP in TCKH. Wanneer u in TCKH dit nummer mee ingeeft, zullen in DPA-RegSol de aangifte/het verzoek gekoppeld worden aan uw nieuw aangemaakte dossier, en zullen de tijdslijnen van de aangifte/het verzoek meegenomen worden in het nieuwe dossier.

Opgelet! Creëer in geen geval zelf een nieuw faillissementsdossier of GRP wanneer hiervoor digitaal een aangifte of verzoek neergelegd werd. De koppeling tussen aangifte en verzoek én het eigenlijke dossier na het vonnis, moet automatisch verlopen via het RegSol-nummer.

 

Ook in dit geval moet de griffier de RegSol-nummers van de aangifte of het verzoekschrift overnemen voor het vonnis.

Met de inwerkingtreding van BOEK XX op 1/5/2018 moeten de aangiftes van faillissementen en de verzoeken om een GRP verplicht digitaal gebeuren via regsol.be

De wettekst bepaalt dat hier uitzonderlijk kan van afgeweken worden. In dat geval zal de schuldenaar zich wenden tot de griffie.

In plaats dat de schuldenaar de aangifte faillissement of het verzoek om een GRP indient via RegSol Public, zal u  dan de aangifte faillissement of het verzoek GRP moeten  ingeven via  TCKH/Mach om het nieuwe dossier in RegSol PRIVATE te importeren.

U doet dit als volgt:

 • U maakt in TCKH een nieuw dossier aan voor een faillissement of een GRP.
 • TCKH zal het nieuwe dossier doorsturen naar DPA-RegSol.
 • In dit nieuwe dossier zal u twee tijdslijnen krijgen: een tijdslijn voor de aangifte faillissement of het verzoek GRP, en een tijdslijn voor het dossier faillissement of het dossier GRP.
 • Onder de tijdslijn aangifte faillissement of het verzoek GRP kan u de ingescande documenten hangen die u ontving van de schuldenaar. U kan hiervoor verschillende artikels gebruiken die u vindt onder “nieuw item toevoegen”.

Het parket verwittigen dat er een nieuw dossier “verzoekschrift GRP” geopend werd met aanstelling van (NAAM) als gedelegeerd rechter  en zittingsdatum (DATUM) . Het parket ziet dit staan onder “mijn dossiers” aangezien zij gewoon alles kunnen zien.

Iedere belanghebbende kan digitaal toegang vragen tot een dossier via het publieke luik. Als griffier kan u die toegang eventueel aanvragen (en geven) voor iemand die zich op de griffie aanmeldt. U gaat hiervoor naar het dossier in kwestie en klikt op de groene tegel “beheer toegang tot het dossier”. Daar kan u via de toets “iemand uitnodigen” de persoon in kwestie uitnodigen om inzage te nemen in het dossier. De persoon in kwestie ontvangt dan een e-mail om inzage te nemen in het dossier. Indien deze persoon nog geen account heeft in Regsol.be, dan zal hij die eerst moeten aanmaken.

   

  Om te vermijden dat u in uw to-dolijst dossiers uit procedures ziet staan waar u niet in werkt, is het aangeraden om griffiers en griffiemedewerkers in de juiste groep onder te brengen. Dit doet u als volgt:

  •     Ga naar de oranje tegel “mijn gegevens” op uw dashboard
  •     Scrol naar beneden en klik op “bewerken”
  •     Vink uzelf aan in de juiste groep (griffier/griffier GRP/griffie medewerker/griffie GRP
  •     Klik nogmaals op “bevestigen” om uw keuze te bevestigen

  Dossiers in DPA-Regsol / TODO's griffier

  U klikt het dossier aan dat u wenst te sluiten  en scrolt naar de blauwe actieknoppen onderaan. U klikt op “sluiten” .U voegt de sluitingsdatum van het dossier toe en geeft de reden van sluiting aan. Het dossier wordt nu gesloten.

  Diegene die via RegSol Public een inzagerecht heeft in het dossier, zal, ook na  sluiting, dit inzagerecht behouden.

  Het dossier zal automatisch naar het archief verplaatst worden van zodra de curator de tekst van de publicatie heeft goedgekeurd.

   

  Binnende bepalingen van BOEK XX, kunnen sinds 1/5/2018 ook vrije beroepen een aangifte doen van faillissement of een GRP aanvragen. Voor 12 vrije beroepen wordt daarbij het bevoegde professionele orgaan op de hoogte gebracht en een insolventiefunctionaris aangesteld. De lijst van de betrokken vrije beroepen en van de insolventiefunctionarissen die kunnen aangesteld worden, vindt u onder de blauwe tegel “wegwijs” op uw dashboard.

  Wanneer u vaststelt dat, bij het opladen van een vonnis van faillissement, uitgesproken op dagvaarding, de schuldenaar een vrije beroepsbeoefenaar is, die ressorteert onder de toepassing van Boek XX, dan dient u dit aan te duiden in DPA-RegSol bij de basisgegevens van het faillissement.

  U gaat hiervoor naar de homepagina van het faillissement en scrolt naar beneden tot aan de blauwe toetsen. Daar klikt u op “bewerken”. Dan zet u het vinkje aan bij vrij beroep en indien van toepassing, selecteert u het bevoegde orgaan. Dit wordt dan door DPA-RegSol op de hoogte gesteld van het geopende dossier.

  Opgelet! Vergeet niet onderaan nogmaals op “bewerken” te klikken om het vinkje te bevestigen.

   

  Wanneer bij de aangifte van het faillissement of het indienen van het verzoekschrift GRP de aangever aanduidt dat hij een vrije beroepsbeoefenaar is, maar u stelt vast dat dit niet zo is of u wordt hiervan verwittigd door het bevoegde orgaan (dat na indiening automatisch van deze aangifte in kennis wordt gesteld door Regsol), dan kan u de aanduiding van de vrije beroepsbeoefenaar afvinken.


  U gaat hiervoor naar de homepagina van het faillissement en scrolt naar beneden tot aan de blauwe toetsen. Daar klikt u op “bewerken”. Dan zet u het vinkje af bij vrij beroep en klikt onderaan nog eens op “bewerken” om de annulering te bevestigen.

   

  U kan enkel een “aangifte van faillissement” of een “verzoek voor GRP” verplaatsen.
  Zodra deze zijn omgezet naar een “dossier”, en dus een tijdslijn “faillissement” of “GRP” gekregen hebben, kan u ze niet meer verplaatsen naar een andere rechtbank/afdeling.

  Op de homepagina van de aangifte/het verzoekschrift ziet u een nieuwe groene tegel “aangifte/verzoekschrift GRP verplaatsen naar andere rechtbank/afdeling”.
  Als u op deze toets klikt, komt u op een nieuwe pagina waar u kan bevestigen dat u een  aangifte/verzoekschriftwenst te verplaatsen, en waar u ook kan aangeven naar welke rechtbank of afdeling  deze aangifte/verzoekschrift moet verplaatst worden.
   
  Belangrijk: u mag een aangifte/verzoekschrift  enkel verplaatsen als u of de medewerker van de griffie in de tijdslijn van “aangifte faillissement” of “verzoekschrift GRP” het vonnis van verzending heeft opgeladen onder het toe te voegen item met artikel 660 Ger.W, artikel 639 Ger. W.  of artikel 88 § 2 Ger. W.

  Nadat u heeft bevestigd dat de aangifte of het verzoekschrift moet verplaatst worden, zal een kopie van het dossier automatisch in uw rechtbank/afdeling worden gearchiveerd.  

  Deze functie is enkel beschikbaar voor de hoofdgriffier, de griffier en de griffier GRP. Een medewerker van de griffie zal deze functie niet terugvinden en dus niet kunnen uitvoeren.
   
  Volgende actoren ontvangen een mail of een notificatie wanneer een aangifte/verzoekschrift verplaatst is naar een andere rechtbank/afdeling:

  • de griffie van de rechtbank/afdeling die de aangifte faillissement of het verzoekschrift voor GRP zal behandelen na verplaatsing
  • het bevoegd orgaan “vrije beroepen” (wanneer het een vrij beroep betreft waarvan het bevoegd orgaan op de hoogte wordt gebracht)
  • alle actoren in REGSOL PUBLIC die toegang hebben tot de ingediende aangifte of het verzoekschrift.
    

  De actoren in REGSOL PUBLIC die verbonden zijn aan de aangifte of het verzoekschrift, blijven er ook toegang toe hebben na verplaatsing naar een andere rechtbank. Zij zullen twee gelijknamige dossiers zien in hun lijst “Mijn dossiers”: een dossier dat openstaat, en een dossier met dezelfde benaming dat “gearchiveerd” is.
   
  Indien de aangifte faillissement of het verzoekschrift GRP verplaatst werd van een rechtbank/afdeling naar een andere rechtbank/afdeling, komt er een bijkomende vermelding op de homepagina bij de gegevens van het dossier. Onder de status  wordt voortaan vermeld op welke datum en van welke rechtbank/afdeling dit dossier verzonden werd.

  De verplaatste aangifte/verzoekschrift krijgt een nieuw RegSol-nummer. De griffier van de bestemmingsrechtbank dient de aangifte/het verzoekschrift aan de hand van dat nieuwe RegSol-nummer in te schrijven op de rol.

   

  Bij het indienen op de publieke site van een nieuwe aangifte faillissement of een nieuw verzoek voor een gerechtelijke reorganisatieprocedure, wordt de rechtbank verwittigd via e-mail naar een adres dat is vermeld in de oranje tegel “Mijn rechtbank”.

  Zo kunnen de correcte mailadressen opgenomen worden:

  • kies de oranje tegel “mijn rechtbank” op uw dashboard.
  • u zal bij de gegevens van uw rechtbank twee velden vinden:
   - E-mail voor notificaties faillissementen
   - E-mail voor notificaties GRP
  • Ga onderaan op de pagina naar de blauwe toets “bewerken”, u komt op het formulier waar u de gegevens kan aanpassen en aangepaste mailadressen kan invullen voor deze notificaties. Vergeet niet nogmaals op “bewerken” onderaan te klikken om uw aanpassingen te bewaren.

   

  Boek XX voorziet dat een aantal publicaties in verband met de insolventiedossiers niet meer via de griffie van de Onderneminsgrechtbank verlopen, maar dienen te gebeuren door:

  de curator :

  • XX.107 : vonnis faillietverklaring
  • XX.107 : vonnis staking betalingen
  • XX.109 : arrest faillietverklaring, nadat de vordering in eerste aanleg werd afgewezen
  • XX.109 : arrest faillietverklaring, nadat het faillissement in eerste aanleg werd ingetrokken
  • XX.135 : vonnis summiere sluiting
  • XX.171 : vonnis sluiting
  • XX. 173 § 2 : vonnis kwijtschelding voor sluiting faillissement
  • XX.176 : bevrijding kosteloze zekerheidssteller
    

  de gerechtsmandataris:

  • XX.85 : vonnis aanstelling gerechtsmandataris
  • XX.90 : vonnis dat de verkoop toelaat
    

  Om de publicaties te verrichten door de curator worden in DPA-RegSol de teksten voorgesteld, die door de curator kunnen geweigerd of bevestigd worden – en waarna de publicatie wordt doorgestuurd naar het Belgisch Staatsblad.

  Voor de publicaties die door de gerechtsmandataris worden verricht , dient deze zelf de teksten te verzorgen en neer te leggen bij het Belgisch Staatsblad.

   

  Aangezien aan de basis van de publicatie een vonnis of arrest ligt dat door de griffier wordt opgeladen in het softwaresysteem van de ondernemingsrechtbank, en dit systeem slechts eenmaal per dag de tekst voorbereidt en doorstuurt naar DPA-RegSol, is de tekst niet onmiddellijk, maar normaal gesproken de volgende dag zichtbaar.

  Dit geldt ook wanneer een voorgestelde tekst verbeterd wordt. Ook die verbetering is pas na het doorsturen van de gecorrigeerde versie door het softwaresysteem van de rechtbank zichtbaar in DPA-Regsol. Normaliter is dat een dag na de doorsturing van de verbetering. Dit heeft te maken met het softwaresysteem van de rechtbank en niet met de werking van DPA-RegSol.

   

  Art. XX 109: arrest faillietverklaring, nadat de vordering in eerste aanleg werd afgewezen:

  De griffier dearchiveert ofwel:

  • de gearchiveerde aangifte
  • ofwel het gearchiveerde faillissementsdossier indien het om een faillissement op dagvaarding gaat.
    

  Hij maakt een faillissementsfiche aan in het systeem van de rechtbank met het oorspronkelijke rolnummer van de ondernemingsrechtbank en de gegevens uit het arrest van het Hof van Beroep.

  De griffier geeft in het systeem van de rechtbank  in “repertorium van de rechter” de code A2K41 in op het oorspronkelijke rolnummer. Na inschrijving in het repertorium van de rechter komt het faillissement in DPA-RegSol te staan onder de tegel ‘mijn faillissementen’.

  De griffier voegt het artikel “XX.109 Arrest faillissement” toe aan de tijdslijn in RegSol, en  laadt het arrest op onder dit art. XX 109 en klikt op ‘doorgeven’.  Het item komt op OK te staan.

  De tekst voor publicatie wordt door de inschrijving in het systeem van de rechtbank automatisch klaargezet en de volgende dag doorgegeven aan DPA-RegSol.

  Het artikel “XX.109 Publicatie arrest faillissement” komt op TO DO CURATOR in de tijdslijn te staan.

   

  Art. XX 109: Publicatie Arrest faillissement na intrekking:

  De griffier dearchiveert het ingetrokken faillissementsdossier in DPA-RegSol. Indien het Hof van Beroep de rechter-commissaris en de curator gewijzigd hebben,past hij de oorspronkelijke faillissementsfiche aan in het systeem van de rechtbank.

  De griffier geeft in het systeem van de rechtbank  in ‘repertorium rechter’ de code A2K51 in bij het oorspronkelijke rolnummer van de ondernemingsrechtbank dat het faillissement had ingetrokken.

  De griffier voegt het artikel “XX.109 Arrest faillissement na intrekking” toe aan de tijdslijn in DPA-RegSol. Hij laadt het arrest op onder dit art. XX 109 in RegSol en klikt op ‘doorgeven’. Het item komt op OK te staan.

  De tekst voor publicatie wordt door de inschrijving in het systeem van de rechtbank automatisch klaargezet en de volgende dag doorgegeven aan DPA-RegSol.

  Het artikel “XX.109 Publicatie arrest faillissement na intrekking” komt op TO DO CURATOR in de tijdslijn in DPA-RegSol.

   

  De publicatieteksten worden aangemaakt in het systeem van de rechtbank op basis van de gegevens  die in dat systeem aanwezig zijn. Het kan dus zijn dat een curator zijn gegevens in DPA-RegSol gewijzigd heeft, maar het is enkel de griffier die deze wijzigingen kan aanbrengen in het systeem van de rechtbank. Indien de curator de publicatietekst dan terugstuurt omdat zijn gegevens niet kloppen, dan moet u als griffier nakijken of de gegevens van de curator in het systeem van de rechtbankdezelfde zijn als in DPA-RegSol en nadien de publicatie opnieuw lanceren naarhet systeem van de rechtbank.

  Van zodra Art 67 Faill.W. of Art XX 176 WER voor het samenroepen van de schuldeisers opgeladen wordt, is het belangrijk dat u dit als griffier op OK zet opdat dit item zichtbaar wordt voor de schuldeisers in het publieke luik. Indien dit item op groen blijft staan – als to do voor de griffie – is het NIET zichtbaar op het publieke luik.

  Voor curatoren

  Retributies

  In de door de Koning bepaalde gevallen en in de door Hem voorgeschreven wijze, leidt het gebruik van het Register tot de inning van een retributie door de Beheerder. Voor het beheer door de beheerder van de insolventiedossiers zal een retributie worden aangerekend aan de gebruiker.

  • Voor dossiers met een bruto-actief < 1500 euro, bedraagt de retributie 0 euro per jaar.
  • Voor dossiers met een bruto-actief > 1500 euro bedraagt de retributie 25 euro per jaar.
  • Voor dossiers met een bruto-actief > 5000 euro bedraagt de retributie 295 euro per jaar.

   

  Voor de faillissementen geïmporteerd in DPA-RegSol per 01 04 2017 wordt de retributie voor het eerst aangerekend vanaf deze datum, en vervolgens elk jaar op 01 april.

  Voor de faillissementen, geopend na 01 04 2017, is de retributie eisbaar vanaf het openvallen van het faillissement, maar wordt voor het eerst slechts aangerekend na het verstrijken van een termijn van 60 dagen na opening van het dossier, teneinde de curator in staat te stellen om het actief van het dossier in te schatten en aan te geven.

  Na deze eerste aanrekening zijn de wettelijk bepaalde retributies verschuldigd en opeisbaar op datum van de verjaardag van het faillissementsdossier, tot op het moment van afsluiting van het dossier in het Register door de gebruiker of de rechtbank.

  De verplichting tot betaling van de retributie bestaat, ongeacht of de uitnodiging tot betaling hiertoe al werd uitgeschreven en verstuurd.

  Indien na het innen van de retributie blijkt dat het faillissementsdossier toch een andere tarificatie heeft, zal er een retroactieve rechtzetting van de retributie gebeuren vanaf het openvallen van het dossier.

  Hiervoor dient u zicht te wenden tot de administratie van DPA-RegSol, via mail: finance@regsol.be

   

  De retributie is verschuldigd voor de volledige periode van 12 maanden volgend op de opeisbaarheid, ongeacht of het dossier binnen deze periode wordt afgesloten.

  Vanaf het ogenblik dat het verzoekschrift voor de begroting van de staat van ereloon en kosten van de curator, in het kader van de sluiting van het faillissement, is neergelegd ter griffie en opgeladen in RegSol, is geen retributie meer verschuldigd.

  Alle vragen of opmerkingen hieromtrent dient u te richten aan finance@regsol.be

  De omvang van de retributie wordt bepaald door het bruto actief van het faillissement. Vanaf het ogenblik dat door de omvang van het bruto actief een retributie verschuldigd is, wordt deze retro actief, vanaf de datum van het faillissement, dan wel vanaf de datum dat het dossier geïmporteerd is in RegSol (01.04.2017), verschuldigd en opeisbaar.  De Beheerder zal aansluitend overgaan tot het opstellen van de juiste debetnota’s, gebeurlijk creditnota’s.

  Het actief is het bruto actief, zonder aftrek van welkdanige kosten ook. In deze basis wordt niet opgenomen het actief gerealiseerd naar aanleiding van de verkoop van met hypotheken of met onroerende voorrechten bezwaarde onroerende goederen

  De opbrengst van de verkoop van het gehypothekeerde onroerend goed wordt niet mee genomen.

   

  Ja, de retributie kan u ten laste van de boedel leggen, conform het K.B dat de erelonen en kosten van het faillissementsdossier vastlegt.

  Er wordt geen retributie aangerekend indien het faillissement, op verzet of in beroep, wordt ingetrokken.

  Indien twee of meerdere curatoren zijn aangesteld voor één faillissementsdossier, dan wordt de debetnota voor de retributie slechts naar één van de aangestelde curatoren verstuurd, doch waarbij elk van de betrokken curatoren de debetnota in het Register zullen zien verschijnen.

  Voor zover meerdere curatoren aangesteld zijn in één faillissementsdossier, is elk van hen, hoofdelijk en ondeelbaar, gehouden tot betaling van de retributie.

   

  In de nieuwe dossiers kunt u tot 60 dagen na het vonnis van faillissement aanduiden welke de activa zijn, die u al hebt gerealiseerd. Voor deze dossiers kunt u de tarificatie aanpassen in de basisgegevens van het faillissement als volgt:

  • Ga naar de rode tegel “mijn faillissementen” op uw dashboard of klik op “mijn faillissementen” in de hoofding
  • Kies het faillissement waarvan u de tarificatie wil aanpassen
  • Bij de “gegevens van het faillissement” vindt u onderaan "activa"
  • Klik op de blauwe lijn om de activa aan te passen aan de realiteit.
  • U kan ook een globale lijst van al uw dossiers waarin u de activa nog kan aanpassen bekijken via de oranje tegel "retributies" op uw dashboard.
  • Onder de oranje tegel "retributies" vindt u 3 globale tegels:
   • al uw dossiers waarvoor reeds een debetnota werd opgemaakt,
   • alle dossiers waarvoor u binnen de 15 dagen een debetnota zal ontvangen
   • alle dossiers waarin u nog de activa kan aanpassen.

   

  De retributie is per jaar verschuldigd en wordt niet gecrediteerd, noch gefragmenteerd.
  Vanaf het ogenblik dat het verzoekschrift voor de begroting van de staat van ereloon en kosten van de curator, in het kader van de sluiting van het faillissement, is neergelegd ter griffie en opgeladen in RegSol, is geen retributie meer verschuldigd.

   

  Per dossier heeft u een groene tegel "retributies", waarin u een overzicht vindt van de retributieverrichtingen voor het dossier in kwestie.

  U vindt tevens een globaal overzicht van al uw betaalde retributies onder de oranje tegel “retributies” en de subtegel “debetnota’s”.

  Schuldvorderingen

  U kan deze lijst per dossier aanmaken vanuit de groene tegel schuldvorderingen. In deze module vindt u een oranje tegel “Lijst art.71”of “Lijst art.XX.164”.U kan daar de lijst genereren,downloaden en toevoegen aan de tijdslijn.

   

  De module van de elektronische schuldvorderingen wordt gevoed door het publieke luik enerzijds en door de curator anderzijds. In het publieke luik dienen Belgische rechtspersonen sinds 1 april 2017 hun schuldvorderingen in te geven. Deze komen dan automatisch binnen in het private luik van het dossier.

  Buitenlandse rechtspersonen of natuurlijke personen in België kunnen hun schuldvordering nog op papier bij de curator indienen. De curator geeft die dan rechtstreeks in via het private luik van het dossier. Buitenlandse rechtspersonen of natuurlijke personen in België kunnen ook digitaal indienen.

   

   

  U opent het faillissement waarvoor u als curator een schuldvordering wenst toe te voegen. U gaat naar de groene tegel “schuldvorderingen”. Nu opent de lijst van schuldvorderingen zich met daarboven enkele oranje tegels. Klik op de eerste tegel “schuldvordering toevoegen” om een schuldvordering in te geven.

  Vanaf 1/4/2017 is het digitaal indienen van schuldvorderingen verplicht voor de meeste schuldeisers (voor BE ondernemingen, voor BE overheidsinstellingen; niet voor BE natuurlijke personen en niet voor buitenlandse schuldeisers: zij kunnen - als ze dat verkiezen - op papier indienen, rechtstreeks bij de curator).

  Voor faillissementen die uitgesproken worden na 1/4/2017 is er geen probleem: alle schuldvorderingen komen digitaal in DPA-RegSol binnen, behalve de uitzonderingen die op papier bij de curator komen. In dat geval voegt de curator de ingediende schuldvordering in via private.regsol.be, in de module schuldvorderingen.

  Er is wel een overgangsperiode voor faillissementen die uitgesproken werden voor 1/4/2017 en die nog open staan. Immers: voor een openstaand faillissement (bijvoorbeeld faillissementsvonnis dd 20 februari 2017) zijn er schuldvorderingen op papier ingediend (bij de griffie of de curator) voor 1/4/2017  en digitale schuldvorderingen ingediend na 1/4/2017. Voor deze dossiers zullen curatoren dus moeten werken met een mix van papieren en digitale schuldvorderingen.

  Concreet: reeds ingediende schuldvorderingen zullen al een uniek nummer dragen. Vanaf 1/4 zullen nieuwe schuldvorderingen binnenkomen, die in DPA-RegSol een unieke nummering zullen krijgen die start met nummer 1. De curator zal in deze transitiedossiers de nummering van de schuldvorderingen dus manueel moeten aanpassen, zoals hij eerder deed bij de afhandeling van papieren schuldvorderingen. Hij kan de digitaal ontvangen schuldvorderingen vanuit de lijst exporteren naar een excel-document waar hij verder mee aan de slag kan.

   

  Voortaan ontvangt de indiener van een schuldvordering een notificatie wanneer hij een schuldvordering heeft ingediend.

  Vroeger werd er enkel een mail naar de indiener gestuurd, waardoor de andere leden van de groep waartoe de indiener van de schuldvordering behoort, hier niet over geïnformeerd werden.

  Nu ziet ieder lid van de groep waartoe de indiener van een schuldvordering behoort, deze notificatie in het dossier staan.

  Als zij aangevinkt hebben dat zij daarvan een mail wensen te ontvangen, krijgen ze van deze notificatie ook een mail.

  Wanneer een curator een schuldvordering ingeeft in het private luik (van een natuurlijke persoon of van een buitenlandse instantie), dan ontvangt de schuldeiser in kwestie ofwel een notificatie wanneer hij over een account beschikt in het publieke luik, ofwel een mail om een account aan te maken wanneer dit niet het geval is.

   

  Faillissementen

  1. De curator gaat naar DPA-RegSol private. In een faillissementsdossier kiest hij de tegel D&C kas, en dan de blauwe tegel MyMinFin
  2. Zo komt hij meteen op de website van Myminfin:
    MyMinFin
   De curator meldt zich aan en logt in.
   Hij/zij kiest na het inloggen, om aan te melden in naam van een onderneming
    CSAM
  3. De curator komt op het authenticatie scherm:authenticatie scherm
  4. Hij/zij kiest een willekeurige vennootschap – niet noodzakelijk de vennootschap waar hij de betalingen voor wil uitvoeren.
  5. De curator kiest voor “Mijn Professionele Toepassingen”.Mijn Professionele Toepassingen

    

  6.  In het volgende scherm, voor “Toepassingen”
    Toepassingen
  7. In MyMinFin verschijnt er een link van e-DEPO Faillissementen naar de applicatie voor het beheer van de betalingsregelingen.
  8. De curator klikt op deze link waarna de applicatie voor het beheer van de betalingsregelingen geopend wordt en de dossiers van de curator (en uitsluitend die van hem/haar) weergegeven worden.
  9. De curator kiest in de lijst het dossier waarvoor hij/zij betalingen wil regelen.

   • Ofwel door de naam in te vullen  
    naam in te vullen
   • Ofwel door het vakje aan te vinken
     vakje aan te vinken
  10. De curator klikt op “Volgende”.
  11. De lijst met betalingen van het geselecteerde dossier verschijnt. De eventueel reeds weergegeven betalingen zijn enkel die met de status “in afwachting van behandeling” (door een ambtenaar van de DCK).
     lijst met betalingen
  12. De curator klikt op de knop “Creatie van een betalingsmethode” om een betaling te regelen.
  13. De curator vult het betalingsbulletin in.
   OPGEPAST: u mag geen komma’s gebruiken of decimalen. Een bedrag wordt ingegeven als 1234.00 en niet 1.234,00.
    betalingsbulletin
  14. Als de opdracht voor dit specifieke faillissement, volledig is, klikt de curator op de knop “Opslaan”.
  15. Als er een bijkomende betaling dient uitgevoerd te worden in hetzelfde faillissement, klikt hij/zij  op “Opslaan en nieuwe maken”
  16. Als het beschikbaar bedrag op de rubriekrekening wordt overschreden, komt er een automatische waarschuwing.
  17. De curator wordt doorgestuurd naar de lijst met betalingen waarin de nieuwe betaling zopas werd opgenomen.
  18. De curator selecteert de betalingen die hij/zij wenst weer te geven op het document “Betalingsregelingen”. Hij/zij kan alle betalingen in één enkele klik selecteren.
    Betalingsregelingen
  19. De curator klikt op de knop “Afdrukken". Een pdf-bestand “Betalingsregeling” wordt door het systeem op de computer van de curator opgemaakt en kan worden gedownload.
  20. De curator gaat naar https://private.regsol.be en klikt in het betrokken dossier op de tijdslijn .
  21. De curator voegt in de tijdslijn Art. 52 bis (of Art. XX, 145 ,1 bis) - Betaalopdracht aan DCK toe.
    Betaalopdracht aan DCK
  22.  De curator klikt op de knop “Bestand toevoegen”.
    Bestand toevoegen
  23. De curator voegt het bestand toe door te klikken op de knop “Bestand toevoegen”. Hij/zij kan ervoor kiezen om een reeds ondertekend bestand op te laden of een niet getekend bestand elektronisch te tekenen.
  24. De curator klikt vervolgens op de knop “doorgeven”.
  25. De curator wordt vervolgens omgeleid naar een pagina waar hem/haar wordt gevraagd of het document nog steeds elektronisch moet worden ondertekend, of het al getekend is buiten DPA-RegSol, of het geen handtekening vereist. Omdat het document moet worden ondertekend, selecteert de curator de juiste optie uit de eerste twee.
  26. In geval van elektronische ondertekening, stuurt het register de curator door naar het hulpprogramma voor elektronische ondertekening van het register.
  27. Na ondertekening wordt het document doorgezonden als TODO voor de rechter-commissaris. De rechter-commissaris gaat naar https://private.regsol.be en klikt op de blauwe tegel “TODO” of gaat rechtstreeks naar (de tijdslijn van) het dossier.
  28. Na ondertekening bevestigt het Register dat de handtekening succesvol werd geplaatst, sluit de taak af en plaatst de status van de taak automatisch op OK. Nadat de curator en de rechter-commissaris deze betaalopdracht hebben getekend stuurt DPA-RegSol automatisch een e-mail naar het adres consignaties.thesaurie@minfin.fed.be (NL) of consignations.tresorerie@minfin.fed.be (FR) van de Deposito- en Consignatiekas. Het ondertekende pdf-bestand wordt als bijlage bij deze e-mail gevoegd. De rechter-commissaris en de curator staan in kopie van deze e-mail.

  D&C

  U gaat naar het faillissement in kwestie. Onder de horizontale lijn met de basisgegevens van het faillissement, ziet u een aantal tegels waaronder “Deposito- en Consignatiekas”. U klikt op die tegel en daarna ziet u een tegel “Storting aan D&C-kas” dan volgt u de daar uitgelegde procedure om een storting in dit faillissement aan te kondigen en de gestructureerde mededeling te krijgen waarmee u die storting moet uitvoeren. Deze procedure MOET gevolgd worden: aangezien de werking van de D&C kas bijna volledig geautomatiseerd werd, worden binnenkomende betalingen zonder de gestructureerde mededeling niet meer verwerkt, maar teruggestort naar de afzender.

  U gaat naar het faillissement in kwestie. Onder de horizontale lijn met de basisgegevens van het faillissement, ziet u een aantal tegels waaronder “D&C-kas”. U klikt op die tegel en daarna op “overzicht financiële verrichtingen”. Daar ziet u het huidig beschikbare saldo van het faillissement in kwestie.

  U gaat naar het faillissement in kwestie. Onder de horizontale lijn met de basisgegevens van het faillissement, ziet u een aantal tegels waaronder “Deposito- en Consignatiekas”. U klikt op die tegel en daarna op de tegel “intrestsimulatie” U volgt de instructies op die u daar terugvindt.

  De D&C kas levert rechtstreeks de gegevens van de rubriekrekening aan DPA-RegSol, die deze voor het overige niet verwerkt of bewerkt. Eventuele afwijkingen kunnen niet door DPA-RegSol opgelost worden. U dient hiervoor rechtstreeks contact te nemen met D&CKas, via het telefoonnr 0257 746 20 of email adres consignatie.theasuries@minfin.fed.be, zoals vermeld op Regsol Private.

  U bent niet verplicht om in DPA-RegSol elektronisch het document te ondertekenen dat uw betalingsinstructie aan de Deposito- en Consignatiekas vermeldt.

  De DCK aanvaardt de volgende combinaties, maar beveelt de curatoren en rechters-commissarissen ten stelligste aan om gebruik te maken van de elektronische handtekening in DPA-RegSol:

  • Elektronische handtekeningen in DPA-RegSol door de curator en de rechter-commissaris.
  • Elektronische handtekening in DPA-RegSol door de curator en manuele handtekening (of buiten DPA-RegSol) door de rechter-commissaris.
  • Manuele handtekening (of buiten DPA-RegSol) door de curator en elektronische handtekening in DPA-RegSol door de rechter-commissaris.
  • Manuele handtekeningen (of buiten DPA-RegSol)  door de curator en de rechter-commissaris.

   

  Tijdslijn/items/documenten

  De checklist opstart faillissement vindt u terug bij de groene tegels “functies curator” die zich onder de basissignalitiek van het faillissement bevinden. Deze checklist bevat een aantal acties die vaak terugkomen bij de start van een faillissement. DPA-RegSol neemt ze daarom op als “items in de tijdslijn”, specifiek voor de curator met als afwerkingsdatum de dag dat u ze toevoegt. Zo komen ze ook automatisch in uw “to-dolijst” te staan. Deze items zijn enkel voor de curator zichtbaar in de tijdslijn. Vanuit de tijdslijn kunt u deze items aanklikken om gebruik te maken van vooraf ingevulde modeldocumenten. Natuurlijk kunt u ook steeds uw eigen documenten opladen en onder deze items in de tijdslijn hangen. De modeldocumenten die voorzien zijn in DPA-RegSol worden automatisch ingevuld met alle gegevens van het faillissement.

  Curatoren kunnen ook documenten toevoegen die dateren van voor 1/4/2017. Deze documenten dienen enkel ter vervollediging van het dossier en creëren geen to do’s voor de andere actoren. Twee punten zijn hierbij belangrijk:
  de functie “documenten van voor 1/4/2017” is niet bestemd voor documenten die dateren van na 1/4/2017. Bij het invoegen van documenten die dateren van voor 1/4/2017 moet u deze functie altijd gebruiken, zo niet worden voor de andere actoren todo’s gegenereerd die niet van toepassing zijn wegens acties reeds uitgevoerd in het verleden.

  U gaat als volgt te werk: ga naar een dossier dat dateert van voor 1/4/2017, ga naar de functie “een nieuw item toevoegen”, kies een artikel uit het keuzemenu.

  Belangrijk! Vul een datum in van voor 1/4/2017, zet een vinkje bij “DOC  voor 1/4/2017” en klik op “toevoegen”.
  Dit artikel zal verschijnen in de tijdslijn: de titel van het artikel vermeldt duidelijk dat het gaat om documenten van voor 1/4/2017, het artikel creëert geen to do’s voor de andere actoren, maar ze zijn wel zichtbaar voor hen.

   

   

  Elektronisch tekenen

  Het is momenteel enkel mogelijk om elektronisch te tekenen op het private luik van DPA-RegSol (https://private.regsol.be).  Het is nog niet mogelijk om dit te doen op het publieke luik (https://regsol.be).
   
  Indien u advocaat bent, moet u elektronisch tekenen met uw advocatenkaart. In het andere geval moet u elektronisch tekenen met uw identiteitskaart.

   

  Indien u elektronisch wilt tekenen met uw identiteitskaart, moet u geen enkele parameter wijzigen in DPA-RegSol.

  Indien u elektronisch wilt tekenen met uw advocatenkaart, is het noodzakelijk dat u het ID van uw advocatenkaart aanpast in uw gegevens in DPA-RegSol. Dit ID moet overeenstemmen met het ID vermeld op uw advocatenkaart.

  Om toegang te krijgen tot uw gegevens, klikt u op de oranje tegel “mijn gegevens” op uw dashboard.
  Klik op “bewerken” en kopieer het ID (ID avocat / Lawyers – ID) op de achterkant van uw advocatenkaart in het veld “advocaatkaart ID”.

  Klik tot slot op de knop “bewerken” onderaan de pagina om het ID van uw advocatenkaart te registreren in DPA-RegSol.

  Advocatenkaart

  U kunt zich inloggen op uw account op het private luik  (https://private.regsol.be) als curator en hier elektronisch documenten tekenen.

  Ja. U moet de software eaZyLink installeren om u te kunnen inloggen op uw account met uw advocatenkaart.

  Klik hier om de internetpagina van de softwareleverancier van eaZyLink te raadplegen om deze te downloaden of in geval van problemen met de installatie hiervan.

   

  Er kunnen twee certificaten op uw advocatenkaart staan:

  • AUT: authenticatiecertificaat: dit certificaat is aanwezig op elke kaart en laat de eigenaar ervan toe om zich te identificeren.
  • QES: ondertekeningscertificaat: dit certificaat is een optie op de Vlaamse advocatenkaarten en laat de eigenaar ervan toe om documenten elektronisch te tekenen.

  Er bestaat een, in het algemeen verschillende, pincode voor elk van deze certificaten. Gelieve dus bij het inloggen de pincode te gebruiken die voorzien is voor het authenticatiecertificaat.

  Nee, u moet geen software installeren om in DPA-RegSol elektronisch te kunnen tekenen met uw advocatenkaart. U moet daarentegen verplicht de extensie « Connective eSignatures » installeren in uw browser. Indien deze extensie niet geïnstalleerd is of indien de versie ervan verouderd is, zult u automatisch verzocht worden om deze (opnieuw) te installeren op het ogenblik waarop u elektronisch wilt tekenen in DPA-RegSol.

  Dossiers in DPA-Regsol

  Opgelet! Van zodra Art 67 of Art XX 176 voor het samenroepen van de schuldeisers opgeladen wordt, is het belangrijk dat de griffier dit op OK zet opdat dit item zichtbaar wordt voor de schuldeisers in het publieke luik. Indien dit item op groen blijft staan – als to do voor de griffie – is het NIET zichtbaar op het publieke luik.

  Voor rechter-commissarissen

  Tijdslijn/items/documenten rechter-commissaris

  • U gaat naar de lijst van uw dossiers door op het dashboard de rode tegel “mijn faillissementen” aan te klikken of in de hoofding van iedere pagina op “mijn faillissementen” te klikken.
  • U klikt het (faillissements)dossier aan waarin u wenst te werken.
  • Dan kiest u de groene tegel “tijdslijn”.
  • In de tijdslijn gaat u naar het item waarvoor u een machtiging wenst op te laden en klikt daarop.
  • Dan ziet u rechts een menu verschijnen.
  • U klikt in dat menu op het icoontje “bestand toevoegen”.
  • U gebruikt een eigen document of het model zoals voorzien in DPA-RegSol.  Voor de diverse beschikkingen of machtigingen die verleend moeten worden door de rechter-commissaris, is in principe een model voorzien in DPA-Regsol.
  • U laadt de machtiging op in de tijdslijn van het (faillissements)dossier.
  • Nadien klikt u op "doorgeven", waarna u zult uitgenodigd worden om uw document al dan niet te tekenen.

   

  Bij ieder item in de tijdslijn vindt u rechts volgende icoontjes:

  • Een vraagteken: als u daarop klikt, krijgt u de tekst uit de wet te zien die op het item in kwestie betrekking heeft.
  • Een uitroepteken: als u daarop klikt, kan u de workflow die van toepassing is op dat specifieke artikel consulteren. De workflow is de procedure die de rechtbanken overeengekomen zijn om voor ieder artikel te volgen.  

  Op uw dashboard vindt u onder de blauwe tegel “workflow” de volledige tekst van de procedures die van toepassing zijn op de verschillende items in de tijdslijn.

   

  Schuldvorderingen

  Als rechter-commissaris kan u de schuldvorderingen in een dossier consulteren, via de groene tegel schuldvorderingen onder de basissignalitiek van het dossier.

  Verder kan u de wijzigingen sinds een bepaald PV bekijken, kan u een globaal overzicht van de cijfers van de schuldvorderingen krijgen en kan u een pdf-document genereren van de volledige lijst van schuldvorderingen. U kan ook gericht zoeken naar een schuldvordering via de zoekfunctie of u kan de schuldvorderingen filteren op de titels en uw gefilterde lijst exporteren naar Excel.

   

  D&C-kas

  U bent  verplicht om de betalingsinstructie aan de Deposito- en Consignatiekas elektronisch in DPA-RegSol te ondertekenen.

  1. De curator gaat naar DPA-RegSol private. In een faillissementsdossier kiest hij de tegel D&C kas, en dan de blauwe tegel MyMinFin
  2. Zo komt hij meteen op de website van Myminfin:
    MyMinFin
   De curator meldt zich aan en logt in.
   Hij/zij kiest na het inloggen, om aan te melden in naam van een onderneming
    CSAM
  3. De curator komt op het authenticatie scherm:authenticatie scherm
  4. Hij/zij kiest een willekeurige vennootschap – niet noodzakelijk de vennootschap waar hij de betalingen voor wil uitvoeren.
  5. De curator kiest voor “Mijn Professionele Toepassingen”.Mijn Professionele Toepassingen

    

  6.  In het volgende scherm, voor “Toepassingen”
    Toepassingen
  7. In MyMinFin verschijnt er een link van e-DEPO Faillissementen naar de applicatie voor het beheer van de betalingsregelingen.
  8. De curator klikt op deze link waarna de applicatie voor het beheer van de betalingsregelingen geopend wordt en de dossiers van de curator (en uitsluitend die van hem/haar) weergegeven worden.
  9. De curator kiest in de lijst het dossier waarvoor hij/zij betalingen wil regelen.

   • Ofwel door de naam in te vullen  
    naam in te vullen
   • Ofwel door het vakje aan te vinken
     vakje aan te vinken
  10. De curator klikt op “Volgende”.
  11. De lijst met betalingen van het geselecteerde dossier verschijnt. De eventueel reeds weergegeven betalingen zijn enkel die met de status “in afwachting van behandeling” (door een ambtenaar van de DCK).
     lijst met betalingen
  12. De curator klikt op de knop “Creatie van een betalingsmethode” om een betaling te regelen.
  13. De curator vult het betalingsbulletin in.
   OPGEPAST: u mag geen komma’s gebruiken of decimalen. Een bedrag wordt ingegeven als 1234.00 en niet 1.234,00.
    betalingsbulletin
  14. Als de opdracht voor dit specifieke faillissement, volledig is, klikt de curator op de knop “Opslaan”.
  15. Als er een bijkomende betaling dient uitgevoerd te worden in hetzelfde faillissement, klikt hij/zij  op “Opslaan en nieuwe maken”
  16. Als het beschikbaar bedrag op de rubriekrekening wordt overschreden, komt er een automatische waarschuwing.
  17. De curator wordt doorgestuurd naar de lijst met betalingen waarin de nieuwe betaling zopas werd opgenomen.
  18. De curator selecteert de betalingen die hij/zij wenst weer te geven op het document “Betalingsregelingen”. Hij/zij kan alle betalingen in één enkele klik selecteren.
    Betalingsregelingen
  19. De curator klikt op de knop “Afdrukken". Een pdf-bestand “Betalingsregeling” wordt door het systeem op de computer van de curator opgemaakt en kan worden gedownload.
  20. De curator gaat naar https://private.regsol.be en klikt in het betrokken dossier op de tijdslijn .
  21. De curator voegt in de tijdslijn Art. 52 bis (of Art. XX, 145 ,1 bis) - Betaalopdracht aan DCK toe.
    Betaalopdracht aan DCK
  22.  De curator klikt op de knop “Bestand toevoegen”.
    Bestand toevoegen
  23. De curator voegt het bestand toe door te klikken op de knop “Bestand toevoegen”. Hij/zij kan ervoor kiezen om een reeds ondertekend bestand op te laden of een niet getekend bestand elektronisch te tekenen.
  24. De curator klikt vervolgens op de knop “doorgeven”.
  25. De curator wordt vervolgens omgeleid naar een pagina waar hem/haar wordt gevraagd of het document nog steeds elektronisch moet worden ondertekend, of het al getekend is buiten DPA-RegSol, of het geen handtekening vereist. Omdat het document moet worden ondertekend, selecteert de curator de juiste optie uit de eerste twee.
  26. In geval van elektronische ondertekening, stuurt het register de curator door naar het hulpprogramma voor elektronische ondertekening van het register.
  27. Na ondertekening wordt het document doorgezonden als TODO voor de rechter-commissaris. De rechter-commissaris gaat naar https://private.regsol.be en klikt op de blauwe tegel “TODO” of gaat rechtstreeks naar (de tijdslijn van) het dossier.
  28. Na ondertekening bevestigt het Register dat de handtekening succesvol werd geplaatst, sluit de taak af en plaatst de status van de taak automatisch op OK. Nadat de curator en de rechter-commissaris deze betaalopdracht hebben getekend stuurt DPA-RegSol automatisch een e-mail naar het adres consignaties.thesaurie@minfin.fed.be (NL) of consignations.tresorerie@minfin.fed.be (FR) van de Deposito- en Consignatiekas. Het ondertekende pdf-bestand wordt als bijlage bij deze e-mail gevoegd. De rechter-commissaris en de curator staan in kopie van deze e-mail.

  Dossiers in DPA-RegSol

  Opgelet! Van zodra Art 67 of Art XX 176 voor het samenroepen van de schuldeisers opgeladen wordt, is het belangrijk dat de griffier dit op OK zet opdat dit item zichtbaar wordt voor de schuldeisers in het publieke luik. Indien dit item op groen blijft staan – als to do voor de griffie – is het NIET zichtbaar op het publieke luik.