Algemeen

De advocatenkaart is een dagelijks werkinstrument dat toegang geeft tot de DPB-Box, DPA-Deposit, RegSol en Salduz. Bijkomende toepassingen van de kaart zullen volgen, zoals, BJB,  registratie van aanwezigheid bij opleidingen permanente vorming.

De kaart kan ook gebruikt worden om een gekwalificeerde elektronische handtekening op documenten te plaatsen. Die mogelijkheid is optioneel voor de advocaten ingeschreven aan een Vlaamse balie. Deze gekwalificeerde elektronische handtekening is reeds conform eIDAS / EU 910/2014, de Belgische advocatenkaart is dan ook een unieke referentie op nationaal en internationaal gebied.

Daarnaast kunnen advocaten hun kaart gebruiken om zich te identificieren, bv. bij toegang tot gebouwen (de kaart vervangt zo het papieren CCBE-pasje).
 

De advocatenkaart:
 • Online neerlegging via DPA-deposit
 • Toegang tot RegSol
 • Identificatie gevangenis
 • Toegang tot de rechtbank
 • Digitaal handtekenen van documenten
 • Toegang tot het privaat luik

 

Advocaten kunnen de kaart hier online aanvragen. Opgelet: het is belangrijk dat uw Rijksregisternummer geregistreerd is bij de balie en dat u de pincode van uw eID kent. Die hebt u nodig om uw kaart online aan te vragen. 

Kaartaanvraag gelukt? Dan is uw gepersonaliseerde kaart beschikbaar bij uw baliesecretariaat binnen de 5 werkdagen. De pin- en pukcode van de kaart worden opgestuurd naar het adres dat u opgaf bij de aanvraag. Die activatiecodes heeft u nodig als u de kaart gaat ophalen bij uw baliesecretariaat.

Buitenlandse advocaten die geen Belgische eID hebben, kunnen hun advocatenkaart aanvragen via het baliesecretariaat.

Om de advocatenkaart te kunnen gebruiken, moet eaZyLink worden geïnstalleerd. De eerste keer dat een gebruiker aanlogt op het DPA-platform, zal hiervoor automatisch de vraag worden gesteld, zodat de software kan worden gedownload en geïnstalleerd.


Om de advocatenkaart op een omgeving met Terminal Server of Citrix te kunnen gebruiken, is de standaard versie van eaZyLink echter niet voldoende. Er moet een specifieke installatie van eaZyLink uitgevoerd worden. Deze staat beschreven in de volgende handleiding: klik hier om de handleiding te downloaden.


Deze handleiding is een technisch document, enkel bedoeld voor de systeembeheerders van omgevingen met Terminal Server en Citrix. Gelieve dit document enkel aan systeembeheerders te overhandigen om de installatie uit te voeren.


Zodra de installatie is uitgevoerd, kan er met de advocatenkaart worden ingelogd op het DPA-platform.
Opgelet: Terminal Server of Citrix gebaseerd op Windows Server 2016 of nieuwer wordt momenteel niet ondersteund.

 

Elke advocaat ingeschreven aan een Belgische balie is verplicht om een elektronische
advocatenkaart te hebben. Dat is zo bepaald in art. 193bis van de Codex Deontologie
voor Advocaten, en opgenomen in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2017:

“De advocaat moet voor zijn identificatie en voor de authenticatie beschikken over de
elektronische CCBE-advocatenkaart.”

Vraag hier uw advocatenkaart aan.

Wegens de hoge veiligheidsvereisten op de advocatenkaart, kunnen niet alle types kaartlezers de advocatenkaart uitlezen. Deze types SmartCard lezers worden wel ondersteund:

 • ACS ACR38
 • C25
 • PCSC compatibele smart card readers
 • PCSC V2.01 Part 10 compatibele PIN-pad Smart Card lezers (modellen: Zetes Sipiro, ASC AGP8201)
 • Worldline CZAM terminal (VIC protocol geactiveerd)

 

Kaartlezers die een ‘extended APDU’ hebben, zijn compatibel. Dat staat meestal vermeld in de technische specificaties van de kaartlezer.

Opgepast:

 • enkel de nieuwere types van deze kaartlezers ondersteunen de veiligheidsvereisten van de advocatenkaart. Oudere kaartlezers van deze types kunnen toch incompatibel zijn
 • oudere kaartlezers ondersteunen niet altijd USB 3.0. Gelieve deze kaartlezers eerst uit te testen op een USB 2.0-poort
 • zo kan u de juiste USB-poort herkennen:

 

USB 3.0      

De USB-poort heeft een blauwe kleur    Het USB-logo naast de USB-poort bevat “SS”
USB3 USB3 logo


USB 2.0

De USB-poort heeft een zwarte kleur Het USB-logo naast de USB-poort
USB 2 USB logo 2

 

Deze types kaartlezers worden niet ondersteund:

 • Conceptronic (wordt door de Makro verkocht als eID kaartlezer)
 • Vasco Digipass 905, Digipass by Vasco
 • Vasco Digipass 875
 • HP keyboards met ingebouwde kaartlezer
 • Oude kaartlezers (aangekocht voor 2010)

 

De toegang tot de DPA-applicatie gebeurt steeds via de advocatenkaart. Deze is voor de OVB-advocaten deontologisch ook verplicht. Hier vloeit uit voort:

 1. advocatenactiviteiten in België moeten steeds gebeuren met een KBO inschrijving; dit kan ofwel via de rechtspersoon waarin deze advocaat werkt ofwel rechtstreeks als fysieke persoon. Dit geldt eveneens voor de EU-advocaten.

 2. Eu-advocaten kunnen, op basis van het vrij verkeer van diensten, in België ook occasioneel werkzaam zijn zonder er een vestiging te hebben. Deze hebben dus ook geen KBO-nummer! Deze advocaten kunnen dus niet inloggen in het DPA-systeem en raden we aan om, indien mogelijk, een advocatenkaart aan te vragen via het advocatenkantoor waarmee ze samenwerken. Het facturatieadres zal dan ook deze van dit kantoor zijn.

 3. advocaten bedienden zijn volwaardig advocaat en kunnen steeds het KBO-nummer gebruiken van het kantoor waarvoor zij in dienst zijn genomen.

 

Spoedprocedure

De advocatenkaart wordt aan de balie geleverd worden in maximaal 3 werkdagen (max. 8 werkdagen bij standaardprocedure). U betaalt daarvoor extra.

De brief met de pin- en pukcodes komt meestal aan op het opgegeven adres 1 werkdag nadat de kaart bij de balie is geleverd. Zodra die brief is toegekomen, kan de kaart opgehaald worden aan de balie.

 

  Standaardprocedure Spoedprocedure
Maximale levertermijn van de kaart aan de balie 8 werkdagen na aanvraag 3 werkdagen na aanvraag
Bezorging van pin-puk-codes door bpost 9 à 10 werkdagen* na aanvraag 1 werkdag* nadat kaart is geleverd
Meerkosten geen € 160  (excl. btw)

 
 

*Opgepast: de levering van de brief met pin- en pukcodes gebeurt via een priorzending met bpost. In uitzonderlijke gevallen kan dit langer duren dan de gebruikelijke 1 tot 2 dagen.

 

Advocaten OVB

Kaart met authenticatiecertificaat: 85 EUR per kaart
Elke kaart bevat standaard een authenticatiecertificaat.

Kaart met authenticatiecertificaat en handtekencertificaat: 100 EUR
Een handtekencertificaat is optioneel voor advocaten aan een Vlaamse balie.

Kaart via spoedprocedure: Toeslag van 160 EUR
De spoedprocedure is optioneel.

Nieuw authenticatiecertificaat op bestaande kaart: 10 EUR per certificaat
Bij blokkering van het certificaat door problemen bij activatie van de kaart

Nieuw handtekencertificaat op bestaande kaart: 20 EUR per certificaat

Bij vergeten pincode: Opnieuw verzenden van pin of pukcode van authenticatiecertificaat: 5 EUR

 

Advocaten OBFG

De eerste advocatenkaart van een advocaat aan een Frans- of Duitstalige balie is inbegrepen in de baliebijdrage. Die kaarten hebben automatisch een handtekencertificaat.

Kaart via spoedprocedure: niet van toepassing

Nieuw authenticatiecertificaat op bestaande kaart: 10 EUR per certificaat
Bij blokkering van het certificaat door problemen bij activatie van de kaart

Nieuw handtekencertificaat op bestaande kaart: 20 EUR per certificaat

Bij vergeten pincode: Opnieuw verzenden van pin of pukcode van authenticatiecertificaat: 5 EUR

 

Hof van Cassatie

Kaart met authenticatiecertificaat: niet van toepassing

Kaart met authenticatiecertificaat en handtekencertificaat: 100 EUR

Kaart via spoedprocedure: Toeslag van 160 EUR
De spoedprocedure is optioneel.

Nieuw authenticatiecertificaat op bestaande kaart: 10 EUR per certificaat
Bij blokkering van het certificaat door problemen bij activatie van de kaart

Nieuw handtekencertificaat op bestaande kaart: 20 EUR per certificaat

Bij vergeten pincode: Opnieuw verzenden van pin of pukcode van authenticatiecertificaat: 5 EUR

 

*Prijs excl. btw

Download hier de prijslijst (27 januari 2020)

 

Er kunnen staan 2 certificaten op de kaart staan
 

AUT: authenticatiecertificaat

 •     Op elke kaart aanwezig
 •     Hiermee kan de eigenaar van de kaart zich kan authenticeren/aanmelden


QES: handtekencertificaat

 •     Optioneel
 •     Hiermee kan de advocaat documenten digitaal ondertekenen
 •     De advocaat kan kiezen of hij het certificaat al dan niet laat activeren, tegen betaling:
  • € 15 (excl. btw) indien aangevraagd samen met de kaart
  • € 20 (excl. btw) indien het moet worden toegevoegd aan een bestaande kaart

Neen. De papieren CBBE-pasjes waren geldig tot 31/12/2017.

Voor advocaten en administratieve medewerkers

Vóór de aanvraag van de kaart

De facturatiegegevens kan u zelf aanpassen volgens deze stappen:

 • Meld aan met uw elektronische identiteitskaart op https://portaal.advocaat.be/Applications/login/
 • Kies de organisatie waarvan u de facturatiegegevens wenst aan te passen
 • (Indien u bij uw keuze van organisatie niet de correcte kantoren ziet staan, moet u contact opnemen met uw hoofdbalie om dat te wijzigen)
 • Klik op “instellingen” –> “mijn organisatie” –> “facturatiebeheer”
 • Pas de gegevens aan.
 •  Klik op “facturatie – instellingen aanpassen” om op te slaan
 
Ná de aanvraag van de kaart

Het is niet mogelijk om het ondernemingsnummer aan te passen nadat u uw advocatenkaart hebt aangevraagd. Enkel het e-mailadres waarnaar de factuur verzonden zal worden, kan nog aangepast worden.

 

Aan het begin van de maand worden alle kaarten gefactureerd die de maand voordien zijn aangevraagd. Ook niet-geactiveerde kaarten worden gefactureerd. Facturen zijn per kantoor/ondernemingsnummer opgesteld. U kan uw facturatiegegevens niet meer wijzigen nadat u uw kaart hebt aangevraagd.

Neen. Zetes rekent geen kosten aan voor de vervanging van de eerste kaart naar aanleiding van het veiligheidsprobleem.

U betaalt de advocatenkaart dus maar één keer.

 

U kan uw oude advocatenkaart door een veiligheidsprobleem in 2017 niet meer gebruiken. Alle oude kaarten werden intussen opnieuw geproduceerd.

Pin- pukbrief

U ontving daarvoor al een nieuwe brief met pin- en pukcodes. Neem die nieuwe brief mee naar uw balie om uw nieuwe kaart op te halen en te laten activeren.

 

De elektronische handtekening is optioneel voor Vlaamse advocaten. Ze kan gebruikt worden om een PDF- of Worddocument digitaal te ondertekenen. Die documenten krijgen zo dezelfde juridische waarde als een handtekening op papier (e-IDAS compliant, dus juridisch erkend op EU-niveau).
 

Hoe kan ik het elektronische handtekeningscertficaat (QES) aanvragen?

Vink bij de aanvraag van uw advocatenkaart dit vakje aan:

elektronische handtekeningscertificaat

U betaalt € 15 (excl. btw) extra voor dit certificaat als u het aanvraagt samen met uw advocatenkaart.

Als u uw kaart al hebt aangevraagd, maar later toch nog de elektronische handtekening wil activeren, kan dat. Neem daarvoor contact op met uw balie. U ontvangt dan een nieuwe brief met pin- en pukcode waarmee u het certificaat kan activeren aan de balie. De activatie achteraf kost € 20 (excl. btw).
 

Hoe kan ik het elektronische handtekeningscertificaat (QES) gebruiken?

Om de elektronische handtekening te kunnen plaatsen op documenten, dient eerst de middleware -die hoort bij de advocatenkaart- geïnstalleerd te worden.

Een handleiding voor het downloaden, installeren en gebruiken van de elektronische handtekening, kan u vinden onder de tab “Handboek(en)”.

Meer informatie kan u ook terugvinden in dit artikel op de DPA-website.

Installeer de software eaZyLink vooraleer u uw advocatenkaart aanvraagt. Die is nodig om uw eID uit te lezen. Deze software zal nadiien ook gebruikt worden om uw advocatenkaart uit te lezen, bij het gebruik van het DPA-platform.

 

Problemen bij de installatie of het gebruik van de software (eaZyLink/eaZyID)?

Dan krijgt u een van de deze meldingen:

 • de browser blijft steeds vragen om de software te installeren
 • u krijgt de melding "Operation failed"
 • u krijgt de melding "Gelieve een kaartlezer aan te sluiten"

 

Mogelijke oplossingen
 
esturingssystemen:
 • De volgende besturingssystemen worden ondersteund voor de installatie van de eaZyLink software:
  • Windows 7, 8, 8.1 en 10
  • Mac OS X 10.10 en hoger
    
 • Oudere versies van Windows en Mac OS worden niet ondersteund. De eID kan niet worden uitgelezen.
 
Browser:
 • De volgende browsers worden ondersteund voor de installatie van de eaZyLink software:
  • Windows: Edge, Chrome, Firefox
  • Mac OS: Safari, Chrome, Firefox
    
 • Bij het gebruik van andere browsers is het mogelijk dat de software werkt, maar daar wordt geen ondersteuning op gegeven.
   

Microsoft heeft in 2019 het gebruik van Internet Explorer als standaard browser afgeraden. Het bedrijf ondersteunt deze browser niet langer en dat zorgt bij heel wat gebruikers voor technische problemen. Sommige advocaten hebben dit eveneens ervaren bij het gebruik van de DPA-applicaties.

Wij raden u daarom aan om eerder Firefox, Chrome of Safari te gebruiken als internet browser. 

Cache en cookies:

Als de installatie van de software niet lukt, raden wij aan om eerst de volledige cache van uw browser te legen, en alle cookies te verwijderen.

Rechten:

Om de software te installeren is een account met admin-rechten nodig. Als u zelf geen admin-rechten heeft, vraag u het best hulp aan uw systeembeheerder.

Virusscanners:

Sommige virusscanners kunnen problemen veroorzaken, en houden de installatie van de software tegen. Als uw virusscanner niet de optie heeft om de software te vertrouwen, dan moet u de virusscanner tijdelijk deactiveren tijdens de installatie.

Terminal Services en Citrix-omgevingen:

Een handleiding voor de installatie van eaZyLink op Terminal Server of Citrix kan op deze FAQ in het tabblad "Handleidingen" worden gevonden. Gelieve deze handleiding aan de systeembeheerder te geven.

Kaartlezers:

Zorg ervoor dat er slechts één kaartlezer is aangesloten aan uw computer. Ook kaartlezers voor bankkaarten (bijvoorbeeld van Isabel) kunnen ervoor zorgen dat de eID niet gevonden wordt. Voor meer info over de verschillende types kaartlezers, gelieve de vraag "Welke kaartlezers kunnen de advocatenkaart uitlezen?" te consulteren.

DNS-instellingen:

Publieke DNS-servers kunnen problemen veroorzaken om het lokale IP-adres 127.0.0.1 te vertalen. Om dit op te lossen kunnen kunnen verschillende acties ondernomen worden:

 • neem contact op met uw IT-beheerder of ISP (Internet Service Provider) om de instellingen op de DNS-server aan te passen
   
 • configureer specifieke DNS-instellingen op uw computer. U heeft keuze uit verschillende alternatieve DNS-servers. Hierbij worden twee voorbeelden gegeven:
  • OpenDNS: 208.67.222.222 en 208.67.220.220
  • Google: 8.8.8.8 en 8.8.4.4
    
 • wijzig het hosts-bestand in Windows:
  • ga naar "C:\Windows\System32\drivers\etc" en open het bestand "hosts" met admin-rechten
  • voeg onderaan het bestand deze lijn toe: "127.0.0.1 eazyLink.zetes.be"
  • herstart uw computer
 
Software van derde partijen die niet compatibel is met eaZyLink:

Als bepaalde software of drivers op uw computer zijn geïnstalleerd, werkt eaZyLink niet correct. U zal deze dan moeten verwijderen om met eaZyLink te kunnen werken. Het gaat over de volgende software/drivers:

 • GlobalSign SafeNet drivers
 
Instellingen op een Firewall of Proxy:

Indien een Firewall of Proxy de correcte werking van eaZyLink verhindert, kunnen volgende puntjes nagekeken worden:

 • De volgende URL's worden gebruikt om aan te loggen met de advocatenkaart op het DPA-platform:
  • https://lawyer-eazyid.zetes.be:443
  • https://idp.dp-a.be:443
  • https://secure.dp-a.be:443
    
 • Na installatie van de software (Zetes eaZyLink) wordt een lokale service aangemaakt die draait op localhost:
  • 127.0.0.1:60081
  • Hiernaar wordt doorverwezen vanaf “eazylink.zetes.be”
  • Er zijn geen inbound rules nodig.
    
 • Bekend probleem: "eazylink.zetes.be" kan niet worden gevonden door de computer
  • Wordt veroorzaakt door: sommige lokale servers blokkeren een DNS-request die naar localhost doorverwijst.
  • Workaround: deze regel toevoegen aan de hosts-file van de pc: “127.0.0.1 eazylink.zetes.be”

Als u uw kaart niet online kan aanvragen, kan u een van de volgende meldingen krijgen:

"U kan uw elektronische advocatenkaart niet online aanvragen. Ga naar uw hoofdbalie om uw kaart aan te vragen."

"Er zijn momenteel technische problemen, gelieve later opnieuw te proberen.".

Hier is een overzicht van de meest voorkomende redenen waarom u uw kaart niet kan aanvragen en wat u kan controleren:
 

Buitenlandse advocaten

Buitenlandse advocaten zonder Belgisch identiteitsbewijs moeten altijd naar de balie gaan om hun advocatenkaart aan te vragen. Ze moeten een identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort) meenemen om zich te identificeren. Buitenlandse advocaten met een Belgisch identiteitsbewijs (E+-kaart, C-kaart), kunnen hun aanvraag online doen. Er is echter geen garantie dat die aanvraag zal lukken, aangezien de chips op die kaarten niet exact dezelfde informatie bevatten als een eID. Bij problemen met de aanvraag contacteert u uw balie of de service desk.
 

Facturatie-informatie

Er moet minstens één kantoor met ondernemingsnummer voor u gekend zijn voordat u uw kaart kan aanvragen. Dat mag een persoonlijk kantoor, een hoofdkantoor of een bijkantoor zijn. Een btw-nummer is niet verplicht. Hier kan u de handleiding vinden voor het bijwerken van uw gegevens: https://portaal.advocaat.be/Applications/pdf/handleiding_opzoeking.pdf en httpss://vimeo.com/141700122.
 

E-mailadres

Er moet minstens één e-mailadres gekend zijn. Hier kan u de handleiding vinden voor het bijwerken van uw gegevens: https://portaal.advocaat.be/Applications/pdf/handleiding_opzoeking.pdf en https://vimeo.com/141700122.
 

Rijksregisternummer

Als uw Rijksregisternummer niet gekend is bij de balie, kan u problemen ondervinden bij de aanvraag van een advocatenkaart. Neem contact op met uw balie om ervoor te zorgen dat uw Rijksregister correct opgenomen is in het databestand van uw balie.
 

Unieke match naam + geboortedatum

Als uw Rijksregisternummer niet gekend is aan uw balie, zal het systeem proberen om de gegevens van uw eID te matchen aan de hand van uw voornaam, familienaam en geboortedatum. Als hier een uniek resultaat voor wordt gevonden, dan start de OTP-procedure op (zie handleiding). Als er géén uniek resultaat wordt gevonden, dan heeft u twee opties:

 1. u neemt contact op met uw balie om uw Rijksregisternummer te laten registreren.
 2. u gaat naar uw balie om uw kaart aan te vragen.

   
Technische problemen

In het geval van technische problemen wordt de boodschap "Gelieve later opnieuw te proberen" weergegeven. Probeer dan op een later tijdstip opnieuw. Indien u alle bovenstaande gegevens heeft nagekeken, en u nog steeds uw kaart niet kan aanvragen, dan contacteert u het best de service desk via 02 307 70 30 (kies optie 1).

Als u uw advocatenkaart online hebt aangevraagd, ontvangt u normaal gezien een e-mail met de bevestiging van uw aanvraag.

Wat kan u doen als u die e-mail niet ontvangen hebt?

 1. kijk uw spamfolder na: het kan zijn dat de e-mail in de spamfolder terechtgekomen is
 2. probeer de kaart nogmaals aan te vragen:
  • als de kaart correct is aangevraagd, dan krijgt u het bericht: "U heeft reeds een kaart aangevraagd" en kan u geen nieuwe aanvraag doen
  • als uw kaart niet correct is aangevraagd, dan kan u nu een aanvraag registreren

Neem contact op met uw balie als u uw pin-pukbrief 15 werkdagen na uw kaartaanvraag nog niet heeft ontvangen. De balie zorgt ervoor dat u een nieuwe brief met pin- en pukcodes krijgt. Het adres waarnaar die brief wordt verstuurd, kan u laten aanpassen.
 

Foutief adres

Brieven met pin- en puk-codes die bpost niet kan afleveren wegens een foutief adres, worden teruggestuurd naar de OVB. De OVB bezorgt de brief aan de juiste balie, die ze op haar beurt aan de advocaat kan bezorgen. De aanvraagdatum van uw kaart is de datum van de bevestigingsmail met de gegevens van de aanvraag.

Nee. Eenmaal uw aanvraag is geregistreerd, kan ze niet meer gewijzigd worden. Het adres waar de brief met pin- en pukcodes zal toekomen of het ondernemingsnummer voor de facturatie kunnen dus niet meer aangepast worden.
 

Wijzigingen na activatie van de kaart

Na activatie van de kaart, kan u een beperkt aantal aanpassingen laten doen op de balie: (Opgepast: deze acties zijn momenteel nog niet mogelijk, en worden pas later beschikbaar aan de balie)

 • Een handtekeningscertificaat toevoegen
 • Een handtekeningscertificaat intrekken
 • De pincode wijzigen

Controleer steeds of uw brief met pin-en pukcodes ongeopend is.

Als de brief reeds is geopend, of de flapjes met de codes reeds zijn verwijderd, moet u de volgende acties ondernemen:

 1. Contacteer direct uw balie

 2. De balie zal controleren of uw kaart nog aanwezig is

  • Als uw kaart nog bij de balie ligt, zal zij een nieuwe brief met nieuwe codes aanvragen en naar u laten opsturen. (gratis)
  • Als uw kaart niet meer bij de balie ligt, zal de balie de huidige kaart opzeggen. U kan dan een nieuwe kaart aanvragen. (gratis)

Als uw kaart is verloren of gestolen, moet ze zo snel mogelijk worden gedeactiveerd. U heeft twee opties:

1. Neem contact op met uw balie

U kan persoonlijk naar uw balie gaan, of telefonisch contact opnemen, tijdens de openingsuren van uw balie. De balie kan eerst uw kaart tijdelijk blokkeren. Die actie kan met beperkte kosten ongedaan gemaakt worden. Zo heeft u nog de kans om uw kaart terug te vinden en moet u geen nieuwe kaart aanvragen. De balie kan de kaart ook als "verloren" ingeven, en dan wordt de kaart onmiddellijk gedeactiveerd. U zal dan een nieuwe kaart moeten aanvragen.
 

2. Bel naar Zetes Card Stop

(opgepast: dit is niet de Card Stop voor uw bankkaarten)
Dit is een betalende dienst, die aan u gefactureerd zal worden.

Zetes Card Stop is 24/7 bereikbaar op 078/055 255.

Zetes_Card_Stop

U moet deze informatie opgeven:

 • de intrekkingscode (die vermeld staat op de brief met de pin- en pukcodes)
 • de antwoorden op de 3 geheime vragen die u heeft ingevuld bij de kaartaanvraag
   

Als u genoeg correcte antwoorden geeft, zal uw kaart worden geblokkeerd. Dit kan niet ongedaan gemaakt worden. Nadien kan u een nieuwe kaart aanvragen.

De pincode van uw advocatenkaart vergeten?

Als u de pincode van uw advocatenkaart bent vergeten, dan kan u naar de balie gaan met uw pukcode om een nieuwe pincode in te stellen. De pukcode staat op de brief met pin- en pukcodes die u heeft ontvangen na het aanvragen van de kaart.

 

De pincode van het handtekeningcertificaat vergeten?

De pincode van het handtekeningcertificaat kan niet gewijzigd worden. U heeft 3 pogingen om de juiste pincode in te vullen. Na de derde foute poging wordt het certificaat geblokkeerd. Ga met de pukcode naar uw balie om het certificaat de deblokkeren. U krijgt dan 3 nieuwe pogingen. Als u na die 3 nieuwe pogingen nog geen juiste pincode heeft ingevuld, is het certificaat definitief geblokkeerd. De kaart blijft wel actief en bruikbaar, enkel het handtekeningcertificaat wordt geblokkeerd. U kan dan een nieuw certificaat aanvragen. Dat brengt wel extra kosten met zich mee.

Uw pukcode is nodig om uw pincode te wijzigen. Als u de brief met pin-pukcodes niet meer hebt, moet u naar de balie gaan.

Situatie 1: U heeft een elektronisch handtekeningscertificaat (QES)

De brief met pin-pukcodes vermeldt 2 pukcodes:

 • De pukcode van het AUT-certificaat: die staat voorgedrukt op de brief. Verwijder de strip om de code te zien.
 • De pukcode van het QES-certificaat: die heeft u zelf vermeld op de brief na het activeren van de kaart en het certificaat.
   

Indien u de brief niet meer hebt, moet u naar de balie gaan:

 • De balie kan de pukcode van het AUT-certificaat opnieuw laten opsturen per post. U betaalt hiervoor extra.
 • De pukcode van het QES-certificaat kan niet opnieuw aangevraagd worden. De balie zal een nieuw QES-certificaat op de kaart plaatsen. U betaalt hiervoor extra en zal opnieuw naar de balie moeten gaan om het nieuwe QES-certificaat te activeren.

   
Situatie 2: U heeft géén elektronisch handtekeningscertificaat:

De brief met pin-pukcodes vermeldt 1 pukcode:

 • De pukcode van het AUT-certificaat: die staat voorgedrukt op de brief. Verwijder de strip om de code te zien.
   

Indien u de brief niet meer hebt, moet u naar de balie gaan:

 • De balie kan de pukcode van het AUT-certificaat opnieuw laten opsturen per post. U betaalt hiervoor extra.

Ja. Daarvoor neemt u contact op met uw balie. Dat kan ofwel telefonisch, ofwel gaat u ter plekke.

Veiligheid

De balie moet uw identiteit controleren via de veiligheidsvragen die u hebt moeten invullen bij de kaartaanvraag. Na de aanvraag zal u een brief met de pincode van het nieuwe certificaat ontvangen per post. Neem die brief mee naar uw balie om het nieuwe certificaat te laten activeren en toe te voegen aan uw kaart.

Op de advocatenkaart staan uw voor- en familienaam zoals die gekend zijn in de database van de balie. Niet zoals die vermeld staan op de eID.

Bijvoorbeeld:

 • Op uw eID staat uw officiële voornaam "Bartholomeus"
 • U heeft zichzelf ingeschreven bij de balie met de voornaam "Bart"
 • Op uw advocatenkaart zal als voornaam "Bart" vermeld staan

Kijk eerst of u in deze FAQ het antwoord op uw vraag kan vinden. Indien niet, neem dan contact op met de DPA-Service Desk.

De DPA-Service Desk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 17u.

 

Voor balies

Bij verlies of diefstal moet de advocatenkaart onmiddellijk geblokkeerd worden. De advocaat kan dan

 1. bellen naar Zetes Card Stop (078/055 255, betalende dienst)
 2. contact opnemen met zijn balie

 

Blokkering bij de balie

Als LRAO kan de baliemedewerker in bepaalde situaties kaarten blokkeren.

 • De advocaat gaat persoonlijk naar de balie. Hij kan zichzelf identificeren en de LRAO kan de nodige acties ondernemen.
 • De advocaat belt naar de balie. De LRAO schat zelf in of de identiteit van de advocaat correct is of niet.
  • Als de LRAO de kaart niet wilt blokkeren via telefoon, dan kan ze de advocaat doorverwijzen naar Zetes Card Stop.
  • Als de LRAO meer zekerheid wilt over de identiteit van de beller kan ze vragen naar het kaartnummer. Dat staat vermeld in de e-mail die de advocaat krijgt na aanvraag en op de pin-puk-brief, juist onder de datum van de brief).
    

Kaart schorsen of kaart ingeven als "verloren"
 • de kaart "schorsen" Deze actie kan nog ongedaan worden gemaakt. Zo heeft de advocaat nog de kans om de kaart terug te vinden en te laten heractiveren tegen een beperkte prijs.
 • de kaart ingeven als "verloren" Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Dit zorgt voor een onmiddellijke deactivatie van de kaart.Als een geschorste kaart na 10 dagen nog niet is teruggevonden, moet ze als verloren worden ingegeven. Pas als een kaart als verloren is ingegeven, kan de advocaat een nieuwe kaart aanvragen.

Een brief mag als verloren worden beschouwd 15 werkdagen na aanvraag van de kaart.
 

1. de advocaat neemt contact op met de balie
 • door zich persoonlijk aan te melden bij de balie
 • telefonisch. De advocatenkaart kan opgezocht worden aan de hand van het Rijksregisternummer van de advocaat, of aan de hand van het kaartnummer. Dat vindt de advocaat terug in de bevestigings-e-mail die hij heeft gekregen na de kaartaanvraag.
   
2. de balie moet voor de kaart het volgende doen
 • zoek de kaart op
 • klik op "andere acties" en daarna op "activatiecode opnieuw versturen".
 • u kan een nieuw adres ingeven, waarnaar de brief verstuurd zal worden.
   
Aandachtspunten
 • Er worden geen kosten aangerekend voor het opnieuw versturen van de activatiecodes.
 • De termijn van 15 dagen geldt vanaf de aanvraag. Ten laatste op de 8e dag wordt de brief met de pin-en pukcodes verstuurd naar de advocaat. Zetes voorziet in een reserve van 7 dagen (dus tot de 15e werkdag) dat de brief eventueel kan aankomen, of teruggevonden kan worden door de advocaat.
 • De brieven met pin-en pukcodes die niet afgeleverd kunnen worden door de post op het vermelde adres, worden teruggezonden naar OVB. De OVB bezorgt de brieven aan de balies die ze kunnen bezorgen aan de advocaat in kwestie of de advocaat hiervan kunnen verwittigen (Ter info: de verzender van de brieven is Zetes in de praktijk, maar op de brieven zelf staat OVB als verzender).

De brief met pin-en pukcodes moet ongeopend en onbeschadigd zijn. Als de brief reeds is geopend, of de flapjes met de codes zijn niet intact, moet de advocaat de balie contacteren.
 

Onderneem deze stappen
 • Controleer of de kaart nog aanwezig is op de balie
  1. Als de kaart nog bij de balie ligt, kan u een nieuwe brief met nieuwe codes aanvragen en naar de advocaat opsturen. (gratis)
  2. Als de kaart niet meer bij de balie ligt, neem dan onmiddellijk contact op met de servicedesk.

Zowel voor de AUT- als voor de QES-certificaten heeft de advocaat 3 pogingen om zijn pincode in te geven. Als de advocaat zijn pincode is vergeten, moet hij naar de balie gaan met zijn pukcode. Zo kan hij een nieuwe pincode kiezen.
 

2 scenario's
 
 • AUT: met de AUT-pukcode kan de AUT-pincode opnieuw ingesteld worden. De advocaat gaat met zijn pukcode naar de balie, waar u hem via de applicatie een nieuwe pincode laat instellen.
  • ga naar het scherm van het AUT-certificaat, en klik op de knop "reset pincode"
  • eerst moet de pukcode worden ingegeven
  • daarna 2x een nieuwe pincode
    
 • QES: met de QES-pukcode kan enkel het aantal pogingen om de QES-pincode in te geven op nul gezet worden.
  • de advocaat mag 3 nieuwe pogingen ondernemen om zijn pincode juist in te vullen
  • lukt dat ook na die 3 nieuwe pogingen niet, is het certificaat verloren
  • u moet dan een nieuw QES-certificaat aanvragen. De advocaat moet hiervoor betalen.

De schorsing van de kaart kan bijvoorbeeld gebruikt worden als eerste stap bij het verlies van de kaart.
 

De kaart schorsen
 • enkel als de kaart al actief is
 • zoek de advocaat of de kaart op
 • ga naar "andere acties"
 • klik op "schorsen"
   

De kaart is nog bruikbaar maar de certificaten zijn volledig geblokkeerd. Een schorsing is een tijdelijke actie, die met beperkte kosten ongedaan gemaakt kan worden. De advocaat moet aan de balie vragen om de schorsing van de kaart ongedaan te maken.
 

De kaart opnieuw activeren
 • zoek de kaart of de advocaat op
 • ga naar "andere acties"
 • klik op "heractivatie"
   

De kaart is nu nog niet meteen actief. De advocaat zal een nieuwe brief met pin- en pukcodes ontvangen. Daarmee kan hij de kaart laten activeren bij de balie. De kosten voor de heractivatie worden gefactureerd aan de advocaat.

Dit heeft geen invloed op de kaart. De advocaat kan zijn kaart nog gebruiken voor bv. toegang tot gebouwen. Een geschorste advocaat mag nog steeds in het bezit zijn van een actieve advocatenkaart.

De status van de advocaat wordt gecontroleerd op het ogenblik dat de advocaat zijn kaart gebruikt voor toegang tot een bepaalde applicatie. Als die status invloed heeft op zijn toegangsrechten, zal zijn toegang geweigerd worden.

Concreet

Als een advocaat toegang wil tot een applicatie, controleert die applicatie de status van de advocaat. Hij zal enkel toegang krijgen tot die applicaties waartoe een geschorste advocaat toegang mag krijgen.

Een advocaat van wie het Rijksregisternummer niet gekend is in Case Management, kan zijn kaart aanvragen via de OTP (One Time Password)-procedure (zie manual).

De activatie verloopt via de normale procedure.

 

De pukcode is nodig om de pincode van de kaart te wijzigen. Die pukcode staat vermeld op de brief met pin- en pukcode. Als de advocaat die brief heeft verloren, kan hij bij de balie een nieuwe brief aanvragen voor het AUT-certificaat. Voor het QES-certificaat is dat niet mogelijk.
 

Situatie 1: De kaart heeft een elektronisch handtekeningscertificaat (QES):

De brief met pin-pukcodes vermeldt 2 pukcodes:

 • De pukcode van het AUT-certificaat: die staat voorgedrukt op de brief. Verwijder de strip om de code te zien.
 • De pukcode van het QES-certificaat: die heeft de advocaat zelf gekozen en vermeld op de brief na het activeren van de kaart en het certificaat aan de balie.
   

Indien de advocaat zijn brief niet meer heeft, moet hij naar de balie gaan:

 • De balie kan de pukcode van het AUT-certificaat opnieuw laten opsturen per post. De advocaat moet hiervoor extra betalen.
 • De pukcode van het QES-certificaat kan niet opnieuw aangevraagd worden. De balie verwijdert het bestaande QES-certificaat en plaatst een nieuw QES-certificaat op de kaart. De advocaat moet hiervoor extra betalen en moet opnieuw naar de balie gaan om het nieuwe QES-certificaat te activeren.

   
Situatie 2: De kaart heeft géén elektronisch handtekeningscertificaat:

De brief met pin-pukcodes vermeldt 1 pukcode:

 • De pukcode van het AUT-certificaat: die staat voorgedrukt op de brief. Verwijder de strip om de code te zien.
   

Indien de advocaat zijn brief niet meer heeft, moet hij naar de balie gaan:

 • De balie kan de pukcode van het AUT-certificaat opnieuw laten opsturen per post. De advocaat moet hiervoor € 5  (excl. btw) betalen.

 

Op een geactiveerde kaart kunnen verschillende acties uitgevoerd worden om ze definitief stop te zetten of tijdelijk te schorsen. Er zijn verschillende situaties, en elke situatie heeft een andere actie.

Situatie: “Kaart is verloren”

Indien de kaart verloren of gestolen is.

 • Knop: “kaart verloren”
 • Gevolgen:
  • certificaten worden gedeactiveerd
  • kaart is niet meer bruikbaar
  • advocaat moet nieuwe kaart aanvragen
 • Sealbag: rood (indien de kaart later wordt teruggevonden)
   

Opmerking: als de kaart later toch nog wordt teruggevonden, is ze niet meer bruikbaar. Stuur de kaart terug naar Zetes ter vernietiging.


Situatie: “Kaart weigeren”

Als er problemen aan het licht komen tijdens de activatie of gebruik van de kaart: een kras op de kaart, geen foto afgedrukt, de certificaten werken niet,…
In die situatie is er een duidelijk productieprobleem en mag de kaart “geweigerd” worden.

 • Knop: “kaart weigeren”
 • Gevolgen:
  • certificaten worden gedeactiveerd
  • kaart is niet meer bruikbaar
  • advocaat moet nieuwe kaart aanvragen
 • Sealbag: geel
   

Opmerking: stuur de kaart moet terug naar Zetes ter analyse.


Situatie: “Kaart opzeggen”

Indien de persoon geen kaart meer nodig heeft: gestopt als advocaat, ontslag van een medewerker, overlijden,…

 • Knop: “kaart opzeggen”
 • Gevolgen:
  • certificaten worden gedeactiveerd
  • kaart is niet meer bruikbaar
 • Sealbag: rood
   
Situatie: “Kaart schorsen”

Een kaart kan tijdelijk geschorst worden.

 • Knop: “kaart schorsen”
 • Gevolgen:
  • certificaten worden gedeactiveerd
  • kaart blijft bruikbaar
    

Opmerking: de schorsing kan ongedaan gemaakt worden. De certificaten moeten opnieuw worden aangevraagd tegen een beperkte kost.

 

Kijk eerst of u in deze FAQ het antwoord op uw vraag kan vinden. Indien niet, neem dan contact op met de DPA-Service Desk.

De DPA-Service Desk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 17u.